Cultivatorii de cartofi vor putea primi în acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schemă de ajutor de minimis privind susținerea producției de cartofi de consum în anul 2022.

Propunerea apare într-un proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2022 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

"Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de cartof de consum, pe întreg teritoriul României în anul 2022, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice", se arată în proiect.

Potrivit proiectului, cei care vor să beneficieze de aceste ajutoare de minimis trebuie, în primul rând, să solicite acest ajutor și să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția "Program susținere a producției de cartof de consum, anul, beneficiar numărul, Direcția Agricolă Județeană/a Municipiului București/a Municipiului".

De asemenea, beneficiarii ajutorului trebuie să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producției să o depoziteze; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022; să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Valorificarea producției prevăzute se face în perioada 6 iunie - 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Conform proiectului MADR, dovada obținerii producției de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării. Documentele prin care se face dovada depozitării pot fi: fișă de magazie, notă de intrare recepție, contract de custodie, pentru beneficiarii prevăzuți în proiect.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, conform Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute în proiect.

"Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis (...). Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii euro și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022,", se menționează în document.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru suprafața cultivată prevăzută și se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2022.