Reprezentanții principalelor instituții ale UE pornesc marți discuțiile în trei privind principalele documente care guvernează Politica Agricolă Comună (PAC), având drept țintă creșterea ambițiilor în materie de protecție a mediului.

Comisia Europeană a anunțat că vicepreședintele executiv frans Timmermans și comisarul pentru agricultură Janusz Wojciechowski vor participa la primul trialog privind reforma politicii agricole a UE.

Trialogul - o discuție în trei între reprezentanții Comisiei, Consiliului și ai Parlamentului European - va acoperi toate cele trei propuneri: Regulamentul privind planul strategic, Regulamentul orizontal și Regulamentul de modificare a Organizării comune a pieței (OCP).

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor avea ocazia să își prezinte pozițiile cu privire la elementele cheie ale celor trei regulamente și să cadă de acord asupra aranjamentelor de lucru și a calendarului indicativ care se vor aplica trialogurilor politice care urmează și reuniunilor tehnice pregătitoare”, a spus Comisia.

Executivul UE consideră că PAC este una dintre politicile centrale pentru succesul Pactului ecologic european și, prin urmare, este interesată să dirijeze procesul la cel mai înalt nivel, în strânsă coordonare cu alte domenii de politică.

Comisia își dorește o politică agricolă adecvată, care să răspundă eficient așteptărilor publicului în ceea ce privește acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, pentru protecția biodiversității, durabilitatea mediului, dar și în vederea asigurării unui venit echitabil pentru fermieri.