Comisia Europeană anunță că România riscă amenzi mari dacă nu ia măsuri pentru reciclarea deșeurilor, după sesizarea europarlamentarului Nicu Ștefănuță.

Pe 15 septembrie, ca urmare a apariției materialului Recorder care explică problemele legate de transmiterea corectă a datelor privind gestionarea deșeurilor în România, europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE) a solicitat Comisiei Europene și Ministerului Mediului măsuri pentru reciclarea corectă a deșeurilor în România. Prin interpelarea către Comisia Europeană, Ștefănuță a sesizat executivul european despre situația deșeurilor și lipsa fiabilității informațiilor cu privire la reciclarea în România.

În comunicatul de informare a procedurilor de infringement publicat pe 16 noiembrie, Comisia Europeană cere României să transpună corect Directiva-cadru privind deșeurile, motivând începerea procedurii de infringement care poate duce la amenzi usturătoare, astfel: "Deficiențele legislației române sunt legate de încetarea statutului de deșeu, de răspunderea extinsă a producătorilor, de derogarea de la modelul de partajare a responsabilității financiare și de măsurile stabilite pentru prevenirea generării de deșeuri".

"România primește miliarde de euro de la UE pentru tranziția verde și economia circulară, care include gestionarea deșeurilor și reciclarea. Atât timp cât există o lipsă de claritate și transparență în rolul și responsabilitatea autorităților statului, nu pot sa vorbesc de o bună folosire a banului european. Se impun, așadar, măsuri pentru a reda încrederea că România poate să fie de încredere, că poate respecta legislația europeană și că banii europeni nu sunt aruncați la gunoi" a declarat Nicu Ștefănuță.

+++

Până în 2001, statele membre UE trebuiau să recupereze cel puțin 50% din toate ambalajele introduse pe piață. Având în vedere obiectivul de recuperare revizuit de 60% care trebuia atins până la 31 decembrie 2008, a existat o nouă creștere a cantității de deșeuri de ambalaje colectate separat. Până la 31 decembrie 2025, 65% din deșeurile de ambalaje trebuie reciclate.

În plus, Directiva 31/1999 privind depozitele de deșeuri prevedea că statele membre ale UE erau obligate să reducă cantitatea de deșeuri municipale biodegradabile care ajung la depozite la 75 % până la 16 iulie 2006, la 50 % până la 16 iulie 2009, la 35 % până la 16 iulie 2016 și la 10% până în 2035. Reducerea a fost calculată pe baza cantității totale de deșeuri municipale biodegradabile produse în 1995. Directiva a determinat țările să adopte diferite strategii pentru a evita trimiterea fracției organice a deșeurilor municipale la groapa de gunoi, și anume compostarea (inclusiv fermentare), incinerare și pretratare, cum ar fi tratarea mecano-biologică (inclusiv stabilizarea fizică).

Într-un raport publicat în iunie, Comisia Europeană a identificat statele membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivele pentru 2025 privind pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale și a tuturor deșeurilor de ambalaje și obiectivul pentru 2035 privind depozitarea deșeurilor. Nouă state membre sunt pe cale să îndeplinească obiectivele pentru 2025: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Slovenia și Țările de Jos.

Cu toate acestea, 18 state membre riscă să nu îndeplinească unul sau ambele obiective pentru 2025. Estonia, Finlanda, Franța, Irlanda, Letonia, Portugalia, Spania și Suedia riscă să nu îndeplinească obiectivul privind deșeurile municipale. Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și Ungaria sunt expuse riscului de a nu îndeplini obiectivele pentru 2025 nici în ceea ce privește deșeurile municipale, nici în ceea ce privește deșeurile de ambalaje.

De asemenea, unele țări continuă să depoziteze cea mai mare parte a deșeurilor lor municipale și probabil nu vor îndeplini obiectivul de depozitare a deșeurilor pentru 2035. Comisia prezintă recomandări pentru aceste state membre, pe baza sprijinului financiar și tehnic continuu acordat pentru îmbunătățirea performanței în materie de gestionare a deșeurilor.

Generarea de deșeuri este în creștereÎn fiecare an, europenii generează în medie 530 kg de deșeuri municipale pe persoană (deșeuri provenite din gospodării și deșeuri similare generate de întreprinderi). Deși sunt din ce în ce mai mult reciclate și tot mai puțin depozitate, deșeurile municipale reprezintă unul din cele mai complexe fluxuri de deșeuri care trebuie gestionate.

În UE, aproximativ 50% din deșeurile municipale sunt reciclate sau transformate în compost, iar 23 % sunt depozitate. Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate crește constant. Între 2013 și 2020, cantitatea de deșeuri de ambalaje generate a crescut cu 15 % în întreaga UE, ajungând la aproape 80 de milioane de tone.

Aproximativ 64 % din deșeurile de ambalaje sunt reciclate în prezent, dar rata de reciclare variază în funcție de material. Peste 75 % din ambalajele din hârtie, carton și metal sunt reciclate, comparativ cu mai puțin de 40 % din materialele plastice – o problemă în majoritatea țărilor UE, multe dintre acestea riscând să nu îndeplinească obiectivul specific privind reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic.

To Bee or not to Bee (II) Albinele care uită să se întoarcă de la flori din cauza neonicotinoidelor

Mai mult pe EurActiv »