Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, participă luni la Consiliul AgriFish de la Luxemburg, iar printre punctele importante de pe ordinea de zi se află aprobarea unui set de concluzii privind viitorul agriculturii în UE.

În cadrul unei sesiuni publice, președinția belgiană va oferi informații actualizate cu privire la cele patru dosare legislative în curs. Este vorba de propuneri de regulamente ce vizează materialul de reproducere a plantelor, materialul forestier de reproducere, necesitatea unui cadru de monitorizare a pădurilor, precum și protecția animalelor în timpul transportului.

Tot în sesiune publică, Comisia își va prezenta comunicarea referitoare la situația actuală a pescuitului sustenabil în UE și la orientările pentru stabilirea posibilităților de pescuit pentru 2025. Miniștrii pescuitului vor avea ulterior ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la acest subiect și de a-și evidenția prioritățile.

România va supune atenției Comisiei chestiunea legată de eligibilitatea achiziției de animale de reproducție în cadrul planurilor strategice PAC, având în vedere trendul descendent al efectivelor de animale. În acest context, România consideră achiziția de animale de reproducție esențială, întrucât acest deficit se răsfrânge și asupra sectorului vegetal, a cărui rentabilitate scade în lipsa valorificării pentru creșterea animalelor. Interdependența dintre sectorul vegetal și cel zootehnic, mai ales în contextul geopolitic actual, impune corelarea capacității celor două sectoare, iar în acest sens se solicită eligibilitatea cheltuielilor privind achiziția de animale din cadrul FEADR.

Totodată, România, alături de Bulgaria și Polonia va face apel pentru eliminarea sau majorarea plafonului individual al unei întreprinderi în producția agricolă primară în Cadrul temporar de criză și tranziție pentru ajutoarele de stat, această modificare putând permite acordarea de sprijin tuturor producătorilor afectați de criză.

La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, printre alte subiecte, președinția belgiană va informa public Consiliul cu privire la rezultatele simpozionului pe care l-a organizat cu privire la sistemele de etichetare nutrițională pe partea frontală a ambalajului.