Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a stabilit cuantumul per hectar și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe decuplate, finanțate din FEGA prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

Acestea se acordă pentru anul de cerere 2023, după cum urmează:

Astfel, fermierii beneficiari ai acestor intervenții vor dispune, în perioada imediat următoare, de fondurile necesare pentru elaborarea propriului plan de dezvoltare pe termen scurt, precum și pentru desfășurarea la timp și în bune condiții a activităților agricole.