Ministerul Agriculturii a publicat în transparență trei proiecte pentru compensarea parțială a pierderilor la culturilor de cartofi, usturoi și roșii.

Proiectul pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024 vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, în cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum.  

Suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei reprezentând echivalentul a maximum 2.309.010 euro, iar cuantumul maxim  al  ajutorului de minimis 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăți agricole și producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv.

Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Verificările în teren se realizează de către DAJ și APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanților ajutorului de minimis.

+++

Proiect pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024 vine în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Suma totală alocată este în valoare de 20.868.280 lei, echivalentul sumei de 4.230.000 euro, iar cuantumul maxim  al  ajutorului de minimis este de 1.500 euro/ha.

Beneficiarii, respectiv întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, trebuie să depună cererile și documentele justificative până la data de 19 aprilie 2024, inclusiv.

Plata sumelor reprezentând ajutorul de stat se va realiza până la data de 30 iunie 2024 inclusiv, iar (2)verificările în teren ale culturilor de usturoi înființate se realizează de către echipe mixte formate din experți din cadrul DAJ și APIA.

În cazul în care suma totală de plată care urmează să fie acordată beneficiarilor depășește resursele financiare totale, prevăzute în actul normativ, suma cuvenită fiecărui beneficiar se va reduce proporțional.

Prin instituirea schemei de ajutor de stat se va asigura un grant financiar care se acordă producătorilor agricoli ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Și proiectul privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023 - trimestrul I al anului 2024 vine în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Actul normativ vizează asigurarea unui grant financiar care se acordă producătorilor agricoli ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023 - trimestrul I al anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 166.206.250 lei, reprezentând echivalentul a maximum 33.690.000 euro. În cazul în care suma totală de plată care urmează să fie acordată depășește resursele financiare totale alocate, prevăzute în actul normativ, suma cuvenită fiecărui beneficiar se va reduce proporțional.

Cuantumul ajutorului de stat se acordă per beneficiar și reprezintă echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1000 mp. Cererile și documentele justificative trebuie să fie depuse până la data de 12 aprilie 2024 inclusiv, iar plata sumelor reprezentând ajutorul de stat se realizează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Verificările în teren se efectuează de către echipe mixte ale DAJ și APIA și vizează identificarea suprafeței înființată cu tomate cultivate în spații protejate.

Beneficiarii pot fi întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale.

Adoptarea proiectului de ordonanță de urgență va duce la menținerea interesului producătorilor agricoli pentru producerea de tomate în spații protejate, compensarea parțială a cheltuielilor necesare acestei culturi și livrarea către piață a tomatelor autohtone în perioada de extrasezon.