Ministerul Agriculturii anunță că depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, se va face la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 29 ianuarie – 8 martie.

Măsura se implementează în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Astfel, cererile se depun la Centrele locale/județene ale APIA, respectiv cel din Municipiul București, pe a căror/cărui rază teritorială a fost depusă cererea de plată aferentă anului 2023.

Toate cererile depuse vor intra în analiza specialiștilor din cadrul APIA pentru declararea eligibilității, în vederea acordării sprijinului destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafață și este de echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro.

Resursele financiare totale sunt de 1.200.000.000 lei, reprezentând echivalentul a 243.239.956 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2024.Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024.

APIA pune la dispoziția solicitanților cereri pretipărite, cu suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente fiecărei culturi pentru anul 2023; suprafețele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.

Solicitanții trebuie să se asigure că este activ contul bancar comunicat la APIA, până la data de 30 iunie 2024.

Grantul se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023,  pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile: grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă.Pentru acordarea grantului direct, solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA însoțită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.

Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă dacă îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate, în mod cumulativ:

a) au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovâz de toamnă, rapiță de toamnă, până la termenul limită de depunere din anul 2023;

b) nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

De prezenta schema de ajutor pot beneficia și producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS "caz închis” ca urmare a imposibilității APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea 2023, cu condiția depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ.

Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata pe suprafață aferentă campaniei 2023 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prezenta schema de ajutor.

Ajustarea sprijinului prevăzut prin prezenta ordonanță se realizează în funcție de numărul de beneficiari eligibili ai schemei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 62 lit. a) întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C 1.188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.