Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva va organiza marți o acțiune de protest la Camera Deputaților, cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, informează Agerpres.

La protest vor participa membri de sindicat din întreaga țară, alături de reprezentanți ai Confederației Sindicale Naționale Meridian și ai unor asociații profesionale și patronale din domeniu.

Potrivit silvicultorilor, principalele revendicări care vor fi susținute cu ocazia acțiunii de marți se referă la: exceptarea administrării pădurilor proprietate publică de la aplicarea guvernanței corporative și menținerea activităților economice în cadrul structurilor actuale de administrare a pădurilor.

"Guvernul României a inițiat, la sfârșitul lunii decembrie 2022, fără consultarea partenerilor sociali și, extrem important, fără o evaluare a impactului socio-economic, a impactului financiar și impactului juridic un Proiect de lege pentru modificarea și completarea O.U.G 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu scopul declarat de a răspunde recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care România dorește să acceadă, dar și angajamentelor asumate, în acest caz, total neinspirat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin acest proiect de act normativ aprobat de Guvern, transmis apoi Senatului României pentru adoptare în procedură de urgență, se dă o lovitură decisivă majorității regiilor autonome ale statului, forțând desființarea acestora și reorganizarea prin divizarea activităților de serviciu public de activitățile comerciale", se menționează într-un comunicat de presă al Federației Silva, conform sursei citate.

Ulterior, Senatul României a aprobat cu amendamente, la începutul lunii martie 2023, proiectul de lege, care prevede faptul că întreprinderile publice care desfășoară în principal activități economice și funcționează ca regii autonome se pot reorganiza de către autoritățile tutelare prin separarea serviciilor publice de activitățile comerciale. Astfel, activitățile comerciale divizate vor fi organizate în societăți pe acțiuni sau în societăți cu răspundere limitată, într-un interval de trei ani de la intrarea în vigoare a legii.

Actul normativ aprobat de Senat va intra în regim de urgență, începând din această săptămână, la dezbateri în comisiile de specialitate.

"Dacă forma adoptată de Senat a actului normativ va fi aprobată și de către Camera Deputaților, oricând va dori Guvernul, activitățile comerciale ale regiilor autonome vor putea fi transformate în societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată, în termenul de 3 ani prevăzut de lege, iar activitățile de serviciu public vor deveni bugetare. Prin același act normativ, statul român se angajează, în mod cel puțin surprinzător, că nu va mai înființa regii autonome care să desfășoare activități economice. Una dintre întreprinderile publice vizate în mod direct de această lege, alături de multe alte regii ale statului (în total sunt 236), este Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, regie autonomă de interes național, care administrează în prezent o suprafață de 3,1 milioane ha păduri proprietate publică a statului, la care se adaugă 1,1 milioane hectare păduri aparținând altor categorii de proprietari, pentru care se asigură administrarea și serviciile silvice", notează federația sindicală Silva.

În opinia sindicatelor, prin această modificare legislativă, se pune în pericol administrarea pădurilor proprietate publică, bun de interes național, întrucât, după înființarea acestor societăți pe acțiuni, statul le va lista la bursă, iar marii operatori economici interesați de păduri și de lemnul românesc vor putea achiziționa pachete importante de acțiuni la societățile statului.

"Astfel, pădurile proprietate publică de stat și lemnul românesc, poate unica resursă pe care astăzi România o mai deține în patrimoniul public, vor încăpea în mod premeditat, pe mâna unor grupuri de interese, care, cel mai probabil, urmăresc acest lucru de mult timp, inclusiv prin forțarea reorganizării Romsilva, ca angajament în PNRR, într-un moment în care această unitate economică de interes național funcționează la parametri optimi, cu rezultate economice deosebite. Având în vedere faptul că aplicarea acestor prevederi, în cazul regiei care administrează pădurile proprietate a statului, va avea mai multe consecințe negative asupra gestionării durabile a pădurilor decât beneficii, Federația Sindicatelor Silva a solicitat sprijinul președintelui Camerei Deputaților pentru introducerea unui amendament la proiectul de lege, prin care administratorii pădurilor proprietate publică să fie exceptați de la aplicarea guvernanței corporative, cu păstrarea obligațiilor de raportare și transparență prevăzute de lege", sunt de părere reprezentanții silvicultorilor.

Aceștia consideră că reorganizarea Romsilva, prin divizarea activităților de serviciu public de cele comerciale și transferarea către societăți comerciale a activităților economice, va conduce la încălcarea prevederilor Constituției României, ale Codului Silvic și ale Codului Civil în ceea ce privește dreptul de administrare a bunurilor proprietate publică, va pune în pericol administrarea proprietății publice a statului în materie de păduri, prin neasigurarea resurselor necesare gestionării durabile și unitare a fondului forestier "și va conduce la afectarea a zeci de mii de locuri de muncă din zona de administrare, exploatare și prelucrare a lemnului, dând naștere unui impact socio-economic semnificativ".