Ministerul Agriculturii propune o nouă schemă de ajutor de minimis pentru a aoferi un sprijin financiar cultivatorilor de plante aromatice, precum cimbru, busuioc sau coriandru.

Agricultorii care vor cultiva cimbru vor putea primi în acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), în timp ce fermierii care cultivă busuioc pot obține 2.600 de euro/ha, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres

Suprafața cultivată trebuie să fie de minimum 0,5 ha.

De asemenea, vor fi sprijiniți și cei care cultivă fenicul, cu 200 euro/ha, muștar - 150 euro/ha și coriandru - 100 euro/ha. În acest caz, suprafața cultivată trebuie să fie de minimum un hectar.

Potrivit documentului, producțiile minime prevăzute pentru acordarea ajutorului de minimis sunt de 4.000 de kilograme (kg) de plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg sămânță/ha pentru coriandru; 650 kg sămânță/ha pentru fenicul; 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de maximum 6 milioane de lei, echivalentul sumei de 1,231 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente. În situația în care după centralizarea tuturor situațiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depășirea sumei maxime prevăzute (...), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporțional în vederea încadrării în bugetul alocat”, se menționează în proiectul MADR.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute numai pentru o singură cultură dintre cele stabilite în proiect în anul 2021.

Valoarea sprijinului financiar se exprimă sub forma unei subvenții și se acordă beneficiarilor proporțional cu suprafața efectiv cultivată, fiind exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de plante aromatice, producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31 decembrie 2021 și persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale și producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de plante aromatice, beneficiarii trebuie să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RIU) și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să depună cerere de înscriere în program; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021; să livreze producțiile de plante aromatice către unități de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranța alimentelor.