Autoritățile intenționează să majoreze la 3.000 de euro/hectar sprijinul financiar acordat pentru susținerea producției de usturoi, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Agriculturii.

Cuantumul de 1.000 de euro/ha acordat în prezent reprezintă aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, un procent insuficient pentru susținerea cheltuielilor legate de tehnologiile aplicate în cultivarea usturoiului, se arată în proiectul de hotărâre.

Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor va fi de 13.950 lei/hectar, echivalentul în lei a 3.000 euro/hectar, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută în Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

"Cultura de usturoi are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial. În România, suprafața cultivată cu usturoi, în anul 2017, a fost de 9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone. Majoritatea suprafețelor sunt exploatate de către micii fermieri constituiți în ferme de familie. În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția de usturoi a scăzut cu 11,5 mii tone", se arată în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre, relatează Agerpres.

Conform MADR, deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în câmp este cauzat de costurile mari de producție, deficitul de sămânță din soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.

În plus, lipsa spațiilor destinate condiționării (sortare, ambalare etc.) și păstrării corespunzătoare a usturoiului a creat dificultăți în valorificarea producției către piață, ceea ce a condus la creșterea importului de usturoi.