Începând cu data de 15 martie, ora 09:00, s-a deschis sesiunea de depunere a cererilor de finanțare aferente Intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic.

Această sesiune dispune de o alocare financiară în valoare de 400.000.000 de euro. Beneficiarii eligibili sunt Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații conform legislației în vigoare.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.500.000 euro/ beneficiar.

Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații se axează exclusiv pe modernizarea infrastructurii de irigații (din afara fermei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și echipamentul final pentru distribuirea apei la plante).

Reamintim că, până la data de 6 martie, Ministerul Agriculturii, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, a plătit integral sumele solicitate pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică aferentă campaniei de irigații din anul 2023.

Banii reprezintă consumul de energie electrică cu pomparea apei pentru irigații în stațiile de punere sub presiune ale fermierilor organizați în OUAI și alți beneficiari, în baza Legii nr. 125/2007, suma totală decontată fiind în valoare de 78.654.877,32 lei.

Pe 8 februarie, a fost aprobată Hotărârea de Guvern ce modifică alineatul (5) al articolului 81 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004.

Prin actul normativ menționat a fost stabilită modalitatea de decontare a cheltuielilor, în procent de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesare funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, cheltuieli înregistrate în anul anterior și neplătite.

Soluția legislativă privind decontarea pentru anul 2023 din bugetul alocat pentru anul 2024 a urmărit redresarea economică a producătorilor, astfel încât aceștia să aibă capacitatea de a continua activitățile agricole, reducerea efectelor fenomenului de secetă asupra producției agricole, cât și diminuarea impactului asupra anului agricol următor.