Asociația RO-PESCADOR a depus o cerere pentru ca Batogul deltaic din sturion să fie unul din produsele cu indicație geografică (IGP) din România.

Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a analizat documentația depusă pentru înregistrarea și protejarea denumirii ”Batog deltaic de sturion – Indicație Geografică Protejată (IGP)”.

Documentația poate fi consultată pe site-ul www.madr.ro.

”Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în țară, poate declara opoziție față de cererea de înregistrare a unui sistem de calitate, printr-o declarație întemeiată corespunzător, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a la Ordinul nr. 1762/2015, în termen de 60 de zile de la data publicării documentației pentru înregistrarea unui sistem de calitate pe site-ul www.madr.ro, în format letric, pe adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și electronic, pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro”, explică instituția.

Următoarea etapă după finalizarea perioadei de opoziție la nivel național constă în transmiterea cererii la Comisia Europenă în vederea solicitării înregistrării și dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene.

Entitatea care a solicitat protecția europeană pentru produsul "Batog deltaic de sturion" este Asociația RO-PESCADOR (din care face parte compania procesatoare Deltaica Seafood SRL).