Comisia Europeană a autorizat marți șapte noi produse modificate genetic și a reînnoit autorizațiile pentru alte trei. Plantele pot fi utilizate în alimentația umană, cât și pentru hrănirea animalelor, dar autorizarea nu acoperă și cultivarea acestor

Comisia a autorizat șapte culturi modificate genetic (3 de porumb, 2 de soia, una de rapiță și una de bumbac) și a reînnoit autorizațiile pentru două culturi de porumb și una de rapiță, care pot fi utilizate pentru alimente și hrana animalelor.

Toate aceste organisme modificate genetic au trecut printr-o procedură de autorizare cuprinzătoare și strictă, incluzând o evaluare favorabilă din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Deciziile de autorizare nu acoperă cultivarea, precizează Comisia Europeană.

Statele membre nu au ajuns la o majoritate calificată nici în favoarea, nici în defavoarea acesteia nici în Comisia permanentă și nici în Comitetul de apel ulterior.

Prin urmare, Comisia Europeană are datoria legală de a emite autorizațiile în conformitate cu avizele științifice primite. Autorizațiile sunt valabile timp de 10 ani, iar orice produs care conține aceste OMG va fi supus normele stricte de etichetare și trasabilitate ale UE.