Consiliul și-a adoptat miercuri poziția (abordarea generală) cu privire la un regulament prin care devine mai ușor ca apele urbane reziduale să fie utilizate pentru irigații agricole.

Aceste norme noi ajută Europa să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice, susține Consiliul UE.

Regulamentul respectă pe deplin principiile economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia.

Dacă se asigură disponibilitatea unor cantități suficiente de apă pentru irigarea câmpurilor, în special în timpul valurilor de căldură și al secetelor grave, se poate contribui la prevenirea pierderilor de recolte și a penuriilor de alimente.

Există mai multe state membre cu o experiență îndelungată și de succes în materie de reutilizarea apei pentru diferite scopuri, inclusiv pentru irigații în agricultură. Acest mod de reutilizare a apei este mai benefic pentru mediu decât metodele alternative de alimentare cu apă, cum ar fi transferurile de apă sau desalinizarea.

Noile norme propuse vor fi deosebit de utile în regiunile în care, în ciuda unor măsuri preventive prin care se vizează diminuarea cererii, cererea de apă continuă să fie mai mare decât oferta. Normele existente la nivelul UE în ceea ce privește igiena alimentară continuă să fie valabile și respectate pe deplin.

În poziția sa, Consiliul acordă flexibilitate statelor membre, dându-le posibilitatea să decidă dacă să folosească sau nu respectivele resurse de apă pentru irigații, dat fiind că între statele membre există diferențe mari din punct de vedere geografic și climatic. Un stat membru poate decide că nu este oportun să folosească, pe întreg teritoriul său sau în anumite părți ale acestuia, ape recuperate pentru irigațiile agricole.

Propunerea conține cerințe stricte în ceea ce privește calitatea apelor recuperate și monitorizarea acestei calități, astfel încât să se garanteze că sunt protejate atât sănătatea oamenilor și a animalelor, cât și mediul.

Statele membre vor să se asigure că cerințele stabilite în regulament continuă să se bazeze pe cele mai recente dovezi științifice disponibile. Ele au inclus, așadar, o clauză prin care Comisia este obligată să analizeze dacă este necesar să se revizuiască cerințele minime ale calității apelor recuperate, pe baza rezultatelor unei evaluări a punerii în aplicare a regulamentului sau ori de câte ori noile cunoștințe tehnice și științifice impun acest lucru.