UE aderă la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine („Actul de la Geneva”).

Ambasadorii la UE ai statelor membre reuniți miercuri în cadrul Coreperului au aprobat acordul la care președinția română a Consiliului a ajuns cu Parlamentul European cu privire la un proiect de regulament care îi va permite UE să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile în calitate de parte contractantă după această aderare.

Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona este un tratat administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Acesta extinde domeniul de aplicare al Acordului de la Lisabona pentru a cuprinde nu numai denumirile de origine, ci și indicațiile geografice și le dă organizațiilor internaționale (precum UE) posibilitatea de a deveni părți la Uniunea de la Lisabona instituită în temeiul Acordului de la Lisabona.

Fiecare parte contractantă are obligația de a proteja pe teritoriul său denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor originare din alte părți contractante.

UE are competență exclusivă pentru domeniile acoperite de Actul de la Geneva. Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate să adere la Actul de la Geneva alături de UE și în interesul UE, pentru a garanta drepturile de vot ale UE.

Etapele următoare

După aprobarea sa de către Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, regulamentul va fi adoptat de Parlamentul European și de Consiliu. Adoptarea de către Consiliu va avea loc simultan cu adoptarea deciziei Consiliului de autorizare a aderării UE la Actul de la Geneva, odată ce Parlamentul European își va da acordul.

Context
Șapte state membre ale UE sunt părți contractante la Acordul de la Lisabona: Bulgaria (din 1975), Republica Cehă (din 1993), Slovacia (din 1993), Franța (din 1966), Ungaria (din 1967), Italia (din 1968) și Portugalia (din 1966). Trei state membre ale UE au semnat, dar nu au ratificat acordul (Grecia, România și Spania).

UE în sine nu este parte contractantă, întrucât Acordul de la Lisabona prevede că această calitate poate fi deținută doar de state, nu de organizații internaționale.

Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice garantează protecție produselor care se comercializează la nivel internațional și care sunt renumite pentru calități pe care le au, specifice zonei geografice din care provin.