UE ar trebui - în opinia Parlamentului European - să promoveze modele de gestionare a pădurilor care urmăresc să asigure sustenabilitatea acestora din punct de vedere economic, social și al mediului.

Strategia UE pentru păduri post-2020, programată pentru publicare de către Comisia Europeană la începutul anului 2021, trebuie să fie independentă și de sine stătătoare, aliniată în mod corespunzător cu Pactul verde european și să asigure faptul că pădurile pot juca în continuare un rol multifuncțional, afirmă eurodeputații într-o rezoluție fără caracter legislativ, adoptată cu 462 voturi pentru, 176 împotrivă și 59 abțineri.

Gestionarea durabilă a pădurilor ar trebui să facă pădurile mai adaptabile la condițiile climatice în schimbare și să promoveze sustenabilitatea lor din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere social și economic, afirmă eurodeputații.

Proprietarii pădurilor care aplică principiile de gestionare durabilă a pădurilor ar trebui să beneficieze de un sprijin financiar mai bun, inclusiv de un ajutor nou specific pentru zonele „Natura 2000”, și să primească o compensație echitabilă pentru pierderile economice cauzate de punerea în aplicare a unor măsuri de protecție.

Noua strategie, conform eurodeputaților, ar trebui să contribuie la consolidarea rezilienței europene la dezastre și a instrumentelor de avertizare timpurie pentru a crește gradul de prevenire și de pregătire, de exemplu în ceea ce privește incendiile, inundațiile sau infestările cu dăunători. 

Aceștia solicită ca impactul schimbărilor climatice asupra incendiilor forestiere să fie atenuat în mod eficient și insistă asupra finanțării adecvate a cercetării și inovării pentru ca pădurile să fie mai rezistente în fața schimbărilor climatice.

Proprietarii de păduri ar trebui să primească mai mult sprijin pentru aplicarea de măsuri preventive, pentru a se ocupa de situații de criză și pentru a reface zonele forestiere afectate, de exemplu prin intermediul unui nou mecanism de urgență la nivel european.

Eurodeputații insistă, de asemenea, ca lemnul să fie promovat pe scară mai largă ca material de construcție durabil și regenerabil, solicită ca lupta împotriva exploatării forestiere ilegale să fie intensificată, cer ca produsele importate să fie mai ușor de urmărit și insistă ca UE să depună mai multe eforturi pentru a promova exploatarea forestieră durabilă la nivel mondial.

„Pădurile au o mare importanță pentru noi toți. Prin urmare, nu putem accepta decât o strategie ambițioasă și de sine stătătoare a UE, care să asigure un echilibru între sustenabilitatea economică, ecologică și socială a pădurilor și a zonelor împădurite, să promoveze reziliența acestora și să ne ajute să ne îndreptăm către o economie circulară”, a declarat raportorul Petri Sarvamaa (PPE, Finlanda).

Documentar ARTE: Un amestec de corupție și interese private devastează pădurile din România

Mai mult pe EurActiv »