Consiliul a adoptat joi o Directivă prin care condițiile de muncă din întreaga UE vor deveni mai transparente și previzibile și o altă Directivă privind un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Directiva introduce noi drepturi minime, precum și noi norme privind informațiile care trebuie furnizate lucrătorilor cu privire la condițiile lor de muncă. Scopul principal al acestei legi este de a răspunde provocărilor de pe piața forței de muncă determinate de evoluțiile demografice, digitalizare și noile forme de ocupare a forței de muncă.

"Această directivă vine ca răspuns la apariția unor noi forme de muncă. Aceasta introduce drepturi minime pentru lucrători și, prin urmare, oferă o mai mare securitate și previzibilitate în relațiile dintre lucrători și angajatori, menținând în același timp adaptabilitatea pieței forței de muncă", a declarat Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și justiției sociale din România.

Cea de-a doua Directivă adoptată astăzi de Consiliu se referă la echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Documentul vizează creșterea participării femeilor pe piața muncii și instituirea concediilor din motive familiale și a unor formule de lucru flexibile.

Noul act prevede, de asemenea, o serie de posibilități pentru lucrători de a beneficia de concediu pentru îngrijirea rudelor care au nevoie de sprijin. Legislația implică faptul că părinții și îngrijitorii vor fi în măsură să concilieze mai bine viața lor profesională și cea privată, iar întreprinderile vor beneficia de lucrători mai motivați.

Principalele elemente ale Directivei:

  • concediul de paternitate - tatăl sau cel de al doilea părinte va putea beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare, în jurul datei nașterii unui copil, plătit la nivelul indemnizației actuale stabilite la nivelul UE pentru concediul de maternitate (în conformitate cu articolul 11 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului). Dreptul la concediul de paternitate nu va fi condiționat de un criteriu al vechimii în muncă. Cu toate acestea, remunerarea concediului de paternitate poate fi supusă unei condiții de vechime de șase luni. Statele membre cu sisteme mai generoase de concedii pentru creșterea copilului își vor putea menține formulele naționale actuale.
  • concediul pentru creșterea copilului - dreptul individual la 4 luni de concediu pentru creșterea copilului, dintre care 2 luni netransferabile între părinți, care sunt plătite. Nivelul remunerației și limita de vârstă a copilului vor fi stabilite de statele membre.
  • concediul de îngrijitor – un nou concept la nivelul UE pentru lucrătorii care au rolul de îngrijitori ai rudelor care necesită îngrijire sau sprijin din cauza unor probleme medicale grave. Îngrijitorii vor putea să beneficieze de un concediu de 5 zile lucrătoare pe an. Statele membre pot folosi o altă perioadă de referință, pot aloca concediul de la caz la caz și pot introduce condiții suplimentare pentru exercitarea acestui dreptformulele de lucru flexibile - dreptul părinților de a solicita acest regim a fost extins pentru a include și îngrijitorii care lucrează.