Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei.

Comisia a decis, de asemenea, să extindă sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea ca, până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe.

Cadrul temporar urma să expire la 30 iunie 2021, cu excepția măsurilor de recapitalizare care puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021. În contextul menținerii pandemiei de coronavirus și al evoluțiilor acesteia, prin modificarea anunțată joi se prelungesc toate măsurile prevăzute în cadrul temporar, inclusiv măsurile de recapitalizare, până la 31 decembrie 2021.

Având în vedere incertitudinea economică care se menține și prelungirea măsurilor luate de guverne pentru a limita activitatea economică astfel încât să se pună capăt propagării virusului, prin modificarea de astăzi se majorează și plafoanele stabilite în cadrul temporar pentru anumite măsuri de sprijin:

- În ceea ce privește sumele limitate ale ajutoarelor acordate în temeiul cadrului temporar, plafoanele anterioare per întreprindere se dublează efectiv (ținând cont de disponibilitatea ajutoarelor de minimis).

Noile plafoane sunt de 225.000 de euro/ întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole (anterior 100.000 de euro), 270.000 de euro/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii (anterior 120.000 de euro) și 1,8 milioane de euro/întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare (anterior, 800.000 de euro).

Ca și înainte, acestea pot fi combinate cu ajutoare de minimis în cuantum de până la 200.000 de euro/ întreprindere (până la 30.000 de euro/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și până la 25.000 de euro/întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol) pe o perioadă de trei exerciții financiare, sub rezerva respectării cerințelor de minimis relevante.

- Pentru întreprinderile afectate în mod deosebit de criza provocată de coronavirus, cu pierderi ale cifrei de afaceri de cel puțin 30 % în perioada eligibilă în comparație cu aceeași perioadă din 2019, statul poate contribui la partea din costurile fixe ale beneficiarilor care nu sunt acoperite de veniturile lor, cu o sumă de până la 10 milioane de euro/întreprindere (anterior 3 milioane de euro).

Conversia instrumentelor rambursabile în granturi directe

De asemenea, Comisia va permite statelor membre ca, până la 31 decembrie 2022, să convertească forme rambursabile de ajutoare (garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) acordate în temeiul cadrului respectiv, în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul temporar.

În principiu, o astfel de conversie nu poate depăși noile plafoane pentru sumele limitate ale ajutoarelor (225.000 de euro/ întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 270.000 de euro/ întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 1,8 milioane de euro/ întreprindere care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare).

Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre să aleagă, în primul rând, instrumentele rambursabile ca formă de ajutor.

Având în vedere că există în continuare o insuficiență generală de capacitate a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către țări care figurează pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată, modificarea prevede prelungirea până la 31 decembrie 2021 (în prezent până la 30 iunie 2021) a eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.