MAI a postat în transparență decizională propunerea privind setul de măsuri de prevenire și control a epidemiei COVID-19 aplicabile după ridicarea stării de urgență, începând cu data de 15 mai.

Printre măsurile propuse a fi menținute și după 15 mai se numără și "suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre și dinspre țările din zona roșie de risc epidemiologic pe durată determinată, potrivit dispozițiilor normelor internaționale aplicabile".

La fel ca până acum ar urma să fie permise doar efectuarea zborurilor cu aeronave de stat, cele de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, aterizărilor tehnice necomerciale, precum și zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

De asemenea, ar urma să poată intra în țară cetățenii străini și apatrizii care fac parte din următoarele categorii: 

1. membri de familie ai cetățenilor români;

2. membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

3. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

5. personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

6. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

7. pasageri care călătoresc din motive imperative;

8. persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.