Comisarul european pentru transporturi a salutat adoptarea noii legislații europene privind transportul rutier, dar avertizează că anumite elemente din cele trei directive ar putea ridica probleme de mediu.

„Îmbunătățirile aduse în plan social de pachetul de mobilitate I sunt semnificative și, în această privință, salut votul Parlamentului”, a declarat joi Adina Vălean, după votul Parlamentului European privind noua legislație în domeniul transportului rutier.

„Comisia regretă faptul că noul set de reguli include elemente care nu sunt în concordanță cu ambițiile Pactului Ecologic European și cu sprijinul acordat de către Consiliul European  obiectivului de a atinge o Uniune neutră din punct de vedere al emisiilor până în 2050”, a adăugat comisarul pentru transporturi.

Vălean amintește de obligativitatea revenirii vehiculelor în statele de origine la fiecare opt săptămâni și restricțiile impuse operațiunilor combinate de transport.

„Aceste măsuri nu au fost parte din propunerile Comisiei adoptate la 31 mai 2017 și nu au făcut obiectul unui studiu de impact. Obligația de întoarcere a camionului poate provoca ineficiențe în sistemul de transport și o creștere inutilă a emisiilor, poluare și congestionare, în timp ce restricțiile privind transportul combinat ar putea diminua eficacitatea acestuia pentru a sprijini operațiunile de transport multimodal de marfă”, a mai spus Adina Vălean.

Comisarul a precizat că Executivul UE evaluează în prezent impactul preconizat al acestor două aspecte asupra climei, mediului și funcționării pieței unice și încurajează industria și autoritățile naționale să sprijine această activitate, furnizând date relevante pentru evaluare.

Vălean a precizat că rezultatele evaluării vor fi disponibile înainte de finalul anului și că, dacă va considera necesar, Comisia va prezenta o propunere legislativă țintită înainte de intrarea în vigoare a celor două dispoziții.

Parlamentul European a adoptat cele trei acte care formează Pachetul Mobilitate I în forma agreată de Consiliu. Cele trei directive revizuiesc regulile privind detașarea șoferilor, perioadele conducere și de repaus și normele de cabotaj (adică transportul temporar de bunuri de către transportatori nerezidenți într-un stat membru).

Regulile referitoare la detașare se vor aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare a legislației. Regulile referitoare la timpul de odihnă, inclusiv la întoarcerea șoferilor, se vor aplica la 20 de zile după publicarea legislației. Regulile referitoare la întoarcerea camioanelor și alte modificări referitoare la accesul la piață se vor aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare a legislației privind accesul la piață.