Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA),deschide o nouă linie de finanțare,cu un buget de 400 de milioane de lei.

Este vorba de Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Astfel, Cererea de proiecte nr. IP8/2017 ”Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare" are drept solicitanți eligibili entități publice, în funcție de rezultatele de program.

Odată cu lansarea cererii de proiecte, este pus la dispoziția potențialilor beneficiari Ghidul solicitantului, cu anexele aferente.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vizează: 

  • sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale.
  • aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului.
  • cadrul pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementat.
  • fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv; proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai  bună reglementare.
  • proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni implementate la nivel central în concordanță cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni.
  • îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.  

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect, în cadrul acestei cereri de proiecte, este 31 mai 2017.

Pentru cererile de finanțare care derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 14 iulie 2017.