Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a decontat furnizorilor de energie peste 2,4 miliarde de lei din bugetul de stat.

Astfel, prin intermediul bugetului Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente, situația cererilor de decontare pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2022, respectiv aprilie 2022 – martie 2023 este de 2,444,476,481.61 RON.

"Având în vedere activitatea desfășurată ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în conformitate cu prevederile actelor normative incidente, situația cererilor de decontare pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2022, respectiv aprilie 2022 - martie 2023 se prezintă astfel: pentru OUG 118/2021 (noiembrie 2021 - martie 2022), număr total societăți care au depus cereri: 80, număr total cereri depuse: 350, număr total cereri aprobate: 259, număr total cereri neeligibile: 58. Suma totală transmisă spre decontare către Ministerul Energiei: 2,26 miliarde de lei. Valoare totală cereri neeligibile: 10,2 milioane lei, valoare totală solicitată: 2,27 miliarde de lei", se menționează în comunicat, citat de Agerpres.

 

Diferența de 33 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

În ceea ce privește OUG 27/2022 (raportare aprilie 2022 - martie 2023), numărul total al societăților care au depus cereri este de 52, numărul total cereri depuse - 114, numărul total al cererilor aprobate, clienți casnici - 8, numărul total al cererilor aprobate, clienți noncasnici - 10, numărul total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici - 18.

Suma totală transmisă către Ministerul Energiei, clienți noncasnici este 97,7 milioane de lei iar suma totală transmisă către ANPIS, clienți casnici - 84,4 milioane de lei.

Valoarea totală solicitată, clienți noncasnici, ME este 97,7 milioane lei, valoare totală solicitată, clienți casnici, ANPIS - 84,4 milioane lei astfel că valoare totală solicitată, clienți casnici și noncasnici este 182,1 milioane lei.

"Diferența de 96 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. OUG 118/2021 este decontată în proporție de aproximativ 98%, ANRE demarând verificarea și analiza datelor aferente OUG 27/2022. Având în vedere numărul relativ mic de cereri introduse pentru perioada aprilie 2022 - martie 2023, facem apel către toți operatorii ce beneficiază de prevederile OUG 27/2022 să procedeze la încărcarea datelor aferente perioadei mai sus menționate", spun reprezentanții ANRE.