Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă României un împrumut de 450 milioane de euro pentru a finanța contribuția națională la proiectele susținute prin programul de dezvoltare rurală (PNDR).

Banii de la BEI vor susține investiții finanțate din fondurile nerambursabile de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020. Potrivit băncii, proiectele de dezvoltare rurală, sprijinite cu fonduri europene în valoare de circa 5,4 miliarde de euro, vor avea ca rezultat modernizarea unui număr de 3.000 de ferme, vor susține afaceri din sectorul rural, dar vor genera și îmbunătățirea serviciilor pentru populația de la sate.

Împrumutul a fost aprobat cu ocazia reuniunii Consiliului de administrație al BEI, care a avut loc la București în perioada 17-18 septembrie, după ce fusese aprobat de Guvernul României la sfârșitul lunii august.

„Împrumutul nostru se adaugă granturilor UE și vizează cu precădere creșterea competitivității în sectorul agricol și cel forestier, mai buna gestionare a resurselor naturale și încurajarea practicilor agricole ecologice. Acesta va contribui la dezvoltarea economiei rurale, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea întreprinderilor locale, infrastructurii, serviciilor și, mai presus de toate, va dezvolta resursele umane prin activități de formare și sprijin consultativ”, a declarat președintele BEI, Werner Hoyer.

Vicepreședintele băncii Andrew McDowell a amintit că, în ultimii ani, activitățile desfășurate de Banca Europeană de Investiții în România au crescut continuu, împrumuturile acordate anul trecut atingând valoarea de peste 1,3 miliarde de euro, cu 27% mai mult decât în 2016.

Aceasta este a doua operațiune BEI care sprijină dezvoltarea rurală în România. Operațiunea anterioară, în valoare de 300 milioane EUR, care a sprijinit Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, a fost finalizată, de plățile din cadrul acesteia beneficiind circa 900 de proiecte de infrastructură rurală, 4.000 de fermieri și IMM-uri din domeniul industriei agroalimentare și din sectorul forestier.