Președintele ANAF, Lucian Heiuș, anunță că, în primele trei luni ale anului 2023, inspectorii fiscali au efectuat 14.160 controale

Dintre acestea, 10.184 la contribuabili persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificări documentare la contribuabili persoane juridice și fizice, și 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice și fizice, în vederea cuantificării riscului fiscal.

"În urma inspecțiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală 612, 9 mil. lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.889,7 mil. lei. În urma verificărilor documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 115,3 mil. lei. Totodată, urmare acțiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 amenzi în valoare totală de 1,3 mil. lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 63 sesizări pentru un prejudiciu total de 61, 3 mil. lei, au fost instituite 54 măsuri asigurătorii în valoare de 79, 5 mil. lei", a scris Heiuș într-un mesaj pe Facebook.

El mai spune că, în aceeași perioadă din 2023, acțiunile de control antifraudă au vizat 7.162 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicații fiscale și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicații fiscale, iar 38,5 milioane lei sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări).

În ceea ce privește activitatea de verificare documentară, în trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de acțiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere valoarea obligațiilor stabilite însumând 99,4 milioane lei; dintre acestea, 65 verificări documentare sunt realizate în domeniul tranzacțiilor cu criptomonede, valoarea creanțelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei.

Totodată, ca urmare a acțiunilor de control desfășurate de către inspectorii DGAF, în trimestrul I 2023, prin conformare voluntară, au fost declarate/achitate de către contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligații fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei.