Scumpirea produselor energetice de import se observă și în balanța de plăți, al cărei deficit s-a accentuat în primele două luni ale anului, potrivit statisticii băncii centrale.

Deficitul de cont curent - care arată diferența între ieșirile și intrările de bani din România - a fost de 2,25 miliarde de euro în primele două luni ale acestui an, față de 1,44 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Deficitul mai mare a fost cauzat de diferența considerabilă între valoarea importurilor și a exporturilor, care a crescut de la 2,96 miliarde de euro în ianuarie-februarie 2021 la 4,15 miliarde de euro în primele două luni din 2022.

În această perioadă, produsele energetice din import (gaze naturale, petrol) au avut prețuri mai mari decât în urmă cu un an, din cauza crizei energetice, dar și ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Pe de altă parte, și investițiile străine au crescut în perioada analizată, potrivit BNR. Investițiile directe ale nerezidenților au însumat 926 milioane de euro (comparativ cu 844 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1,18 miliarde euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă negativă de 256 milioane de euro.