Banca centrală a decis scăderea ratei de referință a dobânzii, în contextul în care incertitudinile rămân ridicate din cauza șocului economic provocat de epidemia de coronavirus.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, în ședința de vineri, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 2 iunie.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,25% pe an, de la 2,50% pe an, și păstrarea nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Banca Națională precizează, totodată, că va continua efectuarea de operațiuni repo și cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară.

„Economia globală și perspectiva acesteia au fost puternic afectate de impactul advers major și de incertitudinile fără precedent generate de pandemia de coronavirus, împreună cu măsurile restrictive aplicate de autorități în scopul limitării extinderii ei. În vederea amortizării lor, numeroase bănci centrale din economiile avansate și cele emergente, incluzând BCE și băncile centrale din regiune, au luat măsuri de relaxare a conduitei politicii monetare și de ameliorare a condițiilor financiare, ce au inclus reduceri ale ratelor dobânzilor de politică monetară, cumpărări de active financiare și furnizare de lichiditate prin operațiuni reversibile, chiar și pe termen lung”, susține BNR.

Banca centrală amintește că a luat măsuri similare, în ședința de urgență convocată în data de 20 martie, când a adoptat un pachet menit să atenueze impactul economic al pandemiei, dar și să consolideze lichiditatea din sistemul bancar, în vederea funcționării fluente a pieței monetare și a altor segmente ale pieței financiare, precum și a finanțării în bune condiții a economiei reale și a sectorului bugetar.

Atunci, BNR a redus rata dobânzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, până la 2% și îngustarea coridorului ratelor dobânzilor facilităților permanente la 0,5 puncte procentuale, de la 1 punct procentual, implicând menținerea neschimbată a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, la 1,5%, și scăderea cu un punct procentual a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare, la 2,5%. Totodată, s-a decis efectuarea de operațiuni repo în vederea furnizării de lichiditate instituțiilor de credit, precum și cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară.

Pe plan intern, impactul economic sever al pandemiei de coronavirus - de natură să provoace o turnură abruptă în cursul economiei românești la mijlocul acestui an - a început să fie reflectat de cele mai recente date statistice, a remarcat banca centrală.

Potrivit datelor preliminare, creșterea economică a decelerat vizibil în trimestrul I 2020 - la 2,7%, de la 4,3% în trimestrul anterior -, chiar dacă în primele două luni ale anului a rămas deosebit de robustă. În același timp, deficitul balanței comerciale și-a accelerat considerabil creșterea, pe fondul unui declin mai ridicat al exporturilor comparativ cu cel al importurilor de bunuri și servicii. Drept consecință, dinamica deficitului de cont curent s-a reamplificat, în pofida îmbunătățirii balanțelor veniturilor primare și secundare.

Potrivit BNR, condițiile de pe piața financiară s-au ameliorat ulterior adoptării deciziilor de politică monetară și după depășirea la finele lunii martie a vârfului tensiunilor generate de criza COVID-19. Principalele cotații ale pieței monetare interbancare au cunoscut o ajustare descendentă semnificativă în ultima decadă a lunii martie și au continuat apoi să coboare treptat, iar randamentele titlurilor de stat în lei s-au redus progresiv, în condițiile volumului sporit de lichiditate injectat de BNR prin intermediul operațiunilor repo efectuate pe baze bilaterale și prin cumpărări de titluri de stat în lei de pe piața secundară. Totodată, cursul de schimb leu/euro și-a atenuat fluctuațiile, oscilând într-un interval restrâns, inclusiv în condițiile unei ameliorări a sentimentului pieței financiare internaționale.

Activitatea de creditare a rămas relativ intensă în martie, pentru ca în aprilie să resimtă efectele crizei pandemice. Astfel, stocul de credite acordat sectorului privat s-a contractat ușor, dinamica lui anuală scăzând la 5,7%, de la 6,9% în luna anterioară.

În ședința de vineri, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, dar și a incertitudinilor extrem de ridicate, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an de la 2,0% pe an începând cu data de 2 iunie 2020; totodată, a decis reducerea la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, și la 2,25% pe an de la 2,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard).

De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. În condițiile unui deficit de lichiditate pe piața monetară, Consiliul de administrație al BNR a hotărât continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară, cu păstrarea stabilității pe piața financiară. Concomitent, se va urmări menținerea rezervelor internaționale, inclusiv a celor valutare, la un nivel optim.

Conform sursei citate, deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile păstrării stabilității financiare.

„Având în vedere gradul ridicat de incertitudine a evoluțiilor economice și financiare, se menține decizia Consiliul de administrație al BNR privind suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară anunțat anterior, urmând ca ședințele pe probleme de politică monetară să aibă loc ori de câte ori va fi necesar”, se mai spune în raport.