Rata anuală a inflației este prognozată la 2,7% pentru sfârșitul acestui an, ușor mai redusă decât estimarea anterioară, potrivit celui mai recent Raport asupra inflației, publicat joi de Banca Națională a României.

"Contribuția estimată a modificării impozitelor indirecte este de 0,2 puncte procentuale la sfârșitul anului curent și de 0,4 puncte procentuale la finele celui viitor. Rata medie anuală a inflației IPC își va continua parcursul descendent din prima jumătate a anului curent, dar într-un ritm mai atenuat, fiind anticipată să atingă 2,5% la orizontul proiecției, trimestrul II 2022", se menționează în raport.

Potrivit BNR, comparativ cu Raportul anterior, revizuirile pentru rata anuală a inflației IPC sunt minore. Valoarea anticipată pentru finele anului curent este mai redusă cu 0,1 puncte procentuale, în condițiile reevaluării descendente a contribuției componentelor exogene ale coșului de consum, care contrabalansează proiectarea la acest orizont a unor valori ușor mai ridicate în cazul inflației de bază. Pentru finele anului viitor, prognoza este similară celei precedente, de 2,5%, notează Agerpres.

"Rata anuală a inflației CORE2 ajustat s-a menținut ridicată până la finele trimestrului II, depășind în luna iunie valoarea din prognoza benchmark precedentă și atingând nivelul de 3,7%. Ulterior, este preconizată reintrarea acesteia în interiorul intervalului de variație al țintei centrale pe parcursul ultimului trimestru al anului. Evoluția componentei este imprimată de acțiunea conjugată a șocurilor din partea cererii și a ofertei, manifestate în contextul crizei sanitare și al măsurilor administrative instituite de autorități. Astfel, presiuni inflaționiste sunt asociate unor factori precum majorarea costurilor salariale unitare în urma contracției producției (creștere atenuată doar parțial de măsurile de sprijin guvernamental), costurile suplimentare reclamate de măsurile de prevenire a infectărilor implementate de agenții economici și reducerea ofertei în condițiile închiderii unor puncte de lucru sau ale restrângerii activității", se spune în Raport.

BNR precizează că, pe măsura normalizării situației epidemice și a adaptării treptate a comportamentului agenților la noile condiții, presiunile inflaționiste asociate situației medicale se vor diminua gradual. În acest context, efectul dezinflaționist al cererii agregate este de așteptat să devină dominant pe termen mediu, conducând la o scădere a ratei anuale a inflației de bază, urmată de stabilizarea acesteia, începând cu mijlocul anului viitor, în jurul valorii de 2,2%. La această evoluție contribuie și dinamica relativ redusă a prețurilor din import. Astfel, inflația IAPC exclusiv produse energetice din zona euro se plasează pe o traiectorie în reducere treptată până la finele anului viitor, urmată spre sfârșitul intervalului de prognoză de o revenire lentă. Anticipațiile inflaționiste se mențin în interiorul intervalului țintei până la orizontul proiecției, diminuarea de pe parcursul anului curent fiind urmată de o relativă stabilizare.

Comparativ cu prognoza anterioară, rata anuală a inflației de bază se plasează la valori ușor mai ridicate până în trimestrul III 2021, în condițiile subestimării pe termen scurt a presiunilor inflaționiste asociate șocurilor de ofertă în contextul evoluției situației medicale. Ulterior, dinamica este marginal inferioară celei publicate în Raportul asupra inflației din luna mai, în principal ca urmare a revizuirii descendente a traiectoriei inflației externe și, implicit, a presiunilor mai reduse din partea prețurilor de import.

Prețurile volatile ale alimentelor (LFO) sunt anticipate să înregistreze o dinamică anuală de 8,4% la finele anului curent și de 3,3% la sfârșitul celui viitor, aceste valori fiind configurate sub ipoteza înregistrării unor recolte agricole încadrate în proximitatea unei medii multianuale. Comparativ cu Raportul anterior, nivelul pentru finele anului curent a fost revizuit în sens descendent cu 3,5 puncte procentuale, pe fondul unei ameliorări a condițiilor meteorologice, survenită ulterior publicării Raportului precedent, care a condus la o ieftinire a legumelor.

Pentru anul viitor, valoarea este relativ similară celei proiectate în Raportul din luna mai.

Traiectoria prețurilor administrate prevede creșteri de 1% și de 2,5% la sfârșitul anului curent și, respectiv, al celui viilor. Comparativ cu Raportul din luna mai, proiecția pentru finele anului 2020 a fost ajustată în sens descendent cu 1,1 puncte procentuale, pe fondul reducerii din luna iulie a tarifelor reglementate la energia electrică aplicate de către furnizorii de ultimă instanță, în timp ce pentru anul viitor nivelul este similar.