Deficitul bugetar este totuși mai mic decât cel înregistrat în primele două luni din 2018, arată datele Ministerului Finanțelor.

Bugetul general consolidat a intrat pe deficit în cea de-a doua lună a acestui an, în condițiile în care execuția pe primele două luni arată un deficit de 5,2 miliarde de lei (0,51% din PIB), în scădere, însă, față de soldul negativ de 5,5 miliarde de lei (0,58% din PIB) consemnat în perioada similară a anului trecut, transmite Agerpres.

În luna ianuarie a acestui an, bugetul a consemnat un excedent de 700 milioane de lei (0,07% din PIB).

Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, în primele două luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat s-au cifrat la 46,7 miliarde lei, cu 10,4% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creșteri față de primele două luni ale anului precedent în cazul încasărilor din accize (+22,2%), contribuții de asigurări (+27%) și TVA (+14,1%). Ministerul Finanțelor precizează, în context, că încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 11,3%. Pe de altă parte, s-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,2% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 2,4 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat s-au cifrat la 51,9 miliarde lei în primele două luni ale acestui an, cu 8,6% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,2% mai mari față de cele realizate în primele două luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate bugetarilor. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 21,5% față de primele două luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează, de asemenea, creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 15,7%. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 18%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea niveluluiindemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 1,6 miliarde lei.

Bugetul general consolidat pentru 2019 este construit pe un Produs Intern Brut estimat la 1.022 miliarde de lei, cu un deficit de 2,76% din PIB. Anul trecut, deficitul bugetului consolidat a fost de 2,88% din PIB, nivel identic cu cel la care s-a închis bugetul și în anul 2017, amintește Agerpres.