Guvernul a aprobat în ședința de joi suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării cu suma de 100 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea Programului național "Educația în siguranță".

Prin intermediul acestui program vor fi achiziționate materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice, în vederea asigurării activităților didactice din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Beneficiare vor fi unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurate aceste bunuri din bugetele proprii sau de către autoritățile publice locale.

Astfel, unitățile de învățământ aflate în această situație vor transmite inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București necesarul de materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice, în vederea obținerii lor pentru desfășurarea în condiții normale și în siguranță a activităților didactice.

Inspectoratele școlare pot constitui stocuri de rezervă care vor fi distribuite unităților de învățământ preuniversitar de stat la solicitarea ulterioară a acestora.

Inspectoratele transmit și vor solicita Ministerului Educației includerea în bugete a creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare efectuării achizițiilor.

Ministerul va repartiza creditele bugetare și creditele de angajament necesare efectuării achizițiilor, cu încadrare în suma alocată.