Comisia Europeană a adoptat miercuri o comunicare ce include mai multe măsuri pe care statele membre le pot lua pentru a atenua rapid impactul puternic al creșterii prețurilor la energie asupra populației și companiilor din UE.

Creșterea actuală a prețurilor necesită un răspuns rapid și coordonat, consideră Comisia Europeană. Cadrul juridic existent prevede că UE și statele sale membre pot să ia măsuri pentru a aborda impactul imediat asupra consumatorilor și a întreprinderilor.

„Ar trebui să se acorde prioritate măsurilor specifice care pot atenua rapid impactul pe care îl are creșterea prețurilor asupra consumatorilor vulnerabili și a întreprinderilor mici. Aceste măsuri ar trebui să poată fi ajustate cu ușurință în primăvară, când se preconizează că situația se va stabiliza. Nu ar trebui ca tranziția pe termen lung și investițiile în surse de energie mai curate să aibă de suferit”, arată Comisia Europeană în Comunicarea privind prețurile la energie.

Printre măsurile naționale pe termen scurt se numără sprijinul de urgență pentru venituri acordat consumatorilor casnici, ajutoare de stat pentru întreprinderi și reduceri specifice în materie de taxe și impozite. Pentru efecte pe termen mediu și lung, Comisia va sprijini investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică; va examina posibilele măsuri privind stocarea energiei și achiziționarea de rezerve de gaze naturale și va evalua actuala organizare a pieței energiei electrice.

„Creșterea prețurilor la energie la nivel mondial reprezintă o preocupare serioasă pentru UE. Pe măsură ce ieșim din pandemie și economiile încep să se redreseze, este important să îi protejăm pe consumatorii vulnerabili și să sprijinim societățile comerciale europene”, susține Kadri Simson, comisarul european pentru energie.

Măsurile nu sunt suficient de ambițioase - S&D

Dar, pentru unii eurodeputați - care au dezbătut săptămâna trecută problematica prețurilor la energie chiar cu Kadri Simson - propunerile Comisiei sunt insuficiente. Potrivit grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, Executivul UE ar trebui să depășească momentul analizei și al recomandărilor și să propună măsuri și instrumente clare și ambițioase pe termen scurt și mediu.

„În această perioadă când atât de multe gospodării din întreaga Europă se confruntă cu alegerea între încălzire și mâncare, am sperat că Comisia Europeană va fi mult mai ambițioasă. Situația este dură și necesită măsuri îndrăznețe. Cu toate acestea, ceea ce vedem este doar o listă de recomandări și prognoze care arată că prețurile la energie ar putea scădea după iarnă”, a spus eurodeputatul Mohammed Chahim, vicepreședinte S&D responsabil cu aspectele energetice din Pactul ecologic.

Chahim este de părere că instrumentele propuse de Comisie nu conțin suficiente informații cu privire la modul în care vom accelera tranziția verde și nici o evaluare a pieței angro a energiei electrice care să arate dacă majorarea prețului energiei poate fi explicată numai prin creșterea globală a prețurilor la combustibili sau dacă există și manipulări ale pieței. 

La rândul său, europarlamentarul PSD Dan Nica, purtător de cuvânt S&D pentru prețurile ridicate la energie, a declarat că socialiștii așteptau mult mai multă determinare de la Comisia Europeană, fiindcă este timpul pentru măsuri concrete, astfel încât europenii să poată vedea că Europa se preocupă de problemele lor cu facturile la electricitate.

„Nu văd cum acești europeni vulnerabili vor găsi protecție împotriva acestor facturi mari cu doar cuvintele Comisiei Europene”, a spus Dan Nica.

El consideră că una dintre cele mai urgente și necesare măsuri este înghețarea temporară a prețului energiei electrice în întreaga UE la nivelul la care se afla la începutul acestui an. „De asemenea, avem nevoie de o platformă europeană reală atunci când negociem prețul resurselor energetice pe care le importăm din țări terțe pentru a obține cele mai bune prețuri, la fel cum am făcut cu vaccinurile Covid-19”, a adăugat eurodeputatul român.

De cealaltă parte, Comisia consideră că măsurile preconizate vor oferi un răspuns prompt la creșterea prețurilor la energie cu care se confruntă Europa în prezent, o consecință a unei situații excepționale la nivel mondial. Măsurile propuse vor contribui la asigurarea unei tranziții energetice accesibile ca preț, juste și durabile pentru Europa, precum și la o mai mare independență energetică, spune Executivul european.

„Investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică nu numai că vor reduce dependența de combustibilii fosili importați, dar vor oferi și prețuri angro mai accesibile la energie, care să fie mai reziliente la problemele globale în materie de aprovizionare. Tranziția către o energie curată este cea mai bună asigurare împotriva șocurilor viitoare asupra prețurilor, cum este cel cu care ne confruntăm în prezent, și trebuie accelerată, inclusiv din motive climatice”, susține Comisia Europeană.

Ce conține pachetul propus de Comisie

Măsuri imediate de protecție a consumatorilor și a întreprinderilor:
 

 • acordarea de sprijin de urgență pentru venit consumatorilor afectați de sărăcia energetică, de exemplu prin bonuri valorice sau plata parțială a facturilor, care pot fi acoperite din veniturile EU ETS;
 • autorizarea reportării temporare a scadenței facturilor;
 • luarea unor măsuri de protecție pentru evitarea deconectării de la rețea;
 • prevederea unor reduceri temporare și specifice ale nivelurilor taxelor și impozitelor pentru gospodăriile vulnerabile;
 • acordarea de ajutoare întreprinderilor sau industriilor, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat;
 • consolidarea razei de acțiune internaționale în domeniul energiei pentru a asigura transparența, lichiditatea și flexibilitatea piețelor internaționale;
 • investigarea eventualelor comportamente anticoncurențiale pe piața energiei și însărcinarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să consolideze în continuare monitorizarea evoluțiilor de pe piața carbonului;
 • facilitarea unui acces mai larg la contractele de achiziție de energie din surse regenerabile și sprijinirea acestora prin măsuri de însoțire. 

Măsuri pe termen mediu pentru un sistem energetic decarbonizat și rezilient:

 • intensificarea investițiilor în energia din surse regenerabile, în renovări și în eficiența energetică și eficientizarea licitațiilor pentru sursele regenerabile de energie și a procedurilor de acordare de licențe și autorizații;
 • dezvoltarea capacității de stocare a energiei pentru a sprijini creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, care este tot mai mare, inclusiv a bateriilor și a hidrogenului;
 • însărcinarea organismelor europene de reglementare în domeniul energiei (ACER) să analizeze avantajele și dezavantajele organizării actuale a pieței energiei electrice și să propună, dacă va fi cazul, recomandări Comisiei;
 • o eventuală revizuire a Regulamentului privind securitatea aprovizionării pentru a asigura o utilizare și o funcționare mai bune a stocurilor de gaze în Europa;
 • analizarea beneficiilor potențiale ale unui sistem voluntar de achiziționare în comun de către statele membre a unor stocuri de gaze naturale;
 • înființarea unor noi grupuri regionale transfrontaliere în domeniul gazelor naturale care să analizeze riscurile din acest sector și să ofere consiliere statelor membre cu privire la elaborarea planurilor lor naționale de acțiune preventivă și de urgență;
 • consolidarea rolului consumatorilor pe piața energiei, oferindu-le posibilitatea de a-și alege și de a-și schimba furnizorul, de a-și genera propria energie electrică și de a constitui comunități energetice. 

UE, ca multe alte regiuni ale lumii, se confruntă în prezent cu o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie, determinată, în principal, de creșterea cererii mondiale de energie, în special de gaze naturale, pe fondul redresării economice de după perioada de vârf a pandemiei de COVID-19.

În plus, prețul fixat la nivel european pentru emisiile de carbon a crescut brusc în 2021, dar Comisia susține că într-o măsură mult mai mică decât prețul gazelor naturale. „Impactul creșterii prețului gazelor naturale asupra prețului energiei electrice este de nouă ori mai mare decât impactul creșterii prețului emisiilor de carbon”, spune Executivul UE.

Tranziția verde

În continuare, Comisia susține că tranziția către o energie curată este cea mai bună garanție împotriva șocurilor asupra prețurilor în viitor și spune că acest proces trebuie accelerat.

„Deși sursele regenerabile de energie, care sunt mai ieftine, joacă un rol din ce în ce mai important în mixul energetic general, alte surse de energie, inclusiv gazele naturale, sunt încă necesare atunci când cererea este mai mare. În modul actual de organizare a pieței, atunci când se folosesc gazele naturale, prețul acestora încă determină prețul total al energiei electrice, deoarece toți producătorii primesc același preț pentru același produs – energia electrică – atunci când aceasta intră în rețea”, indică Executivul european.

În acest context, criza a atras atenția și asupra importanței stocării pentru funcționarea pieței gazelor naturale din UE. În prezent, UE dispune de o capacitate de stocare de peste 20% din consumul său anual de gaze, dar nu toate statele membre au instalații de stocare, iar utilizarea acestor instalații și obligațiile de a menține stocuri variază de la un stat membru la altul.