Institutul Naţional de Statistică a confirmat miercuri estimarea privind creșterea de 7% a produsului intern brut din 2017 față de anul anterior, cel mai mare avans din 2008 până în prezent.

Potrivit INS, produsul intern brut estimat pentru anul 2017 a fost de 856,352 miliarde de lei. În ultimul trimestru al anului, PIB s-a ridicat la 258,047 miliarde de lei, în creştere reală cu 6,9% faţă de trimestrul IV din 2016.

Contribuţii importante la creșterea PIB din 2017 au avut: sectorul industrial (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 8%; comerţul (+1,6%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,4%; domeniul agriculturii (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care a înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (18,3%).

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: consumului populației, care a crescut cu 10,3% în volum, contribuind cu 6,4% la creşterea PIB; dar și investițiilor (formarea brută de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 5,4% a volumului său). În schimb, exportul net a avut o contribuţie negativă la evoluția PIB (minus 0,8%), ca urmare a unei creşteri cu 9,5% a exporturilor de bunuri şi servicii care a fost depășită de majorarea importurilor cu 11,1%.