Doua licitatii lansate in luna iunie de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vizeaza: achizitionarea de servicii pentru monitorizarea efectelor Programului Operational Regional 2007-2013 asupra mediului si, respectiv, achizitionarea serviciilor de consultanta in cercetare si in dezvoltare. Pentru ultimul contract se solicita o echipa de minim 26 de persoane.

 Primul contract a fost publicat in SEAP cu nr. 151657 / 20.06.2014. Denumire contract: Achizitionarea de servicii pentru monitorizarea efectelor Programului Operational Regional 2007-2013 asupra mediului. Scopul acestui contract este colectarea, monitorizarea si raportarea indicatorilor prin care se masoara efectele POR asupra mediului si analiza efectelor semnificative ale POR asupra mediului.

Valoarea estimata fara TVA: 5,445,362.9 RON

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare:18 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2014 09:00

Contractul va fi finantat prin Programul Operational Regional - POR.

Cel de-al doilea  contract a fost publicat in data de 4 iunie - numar anunt SEAP : 151307 / 04.06.2014 si vizeaza achizitionarea serviciilor de consultanta in cercetare si in dezvoltare, necesare pentru implementarea proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale oraselor din Romania”.

Pentru acest contract, in valoare indicata de  4,877,480 RON - fara TVA, este solicitata o echipa de 26 de persoane, astfel:

1. Manager de contract

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

-Certificat / Atestat de Manager de proiect sau echivalent;

2. Un expert in domeniul politicilor publice

Cerinte minime:

-studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

-experienta profesionala specifica in domeniul politicilor publice.

3. Un sociolog/statistician.

Cerinte minime:

-studii superioare*, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in unul din domeniile: statistica, matematica, sociologie.

-Experienta profesionala specifica in domeniul statisticii/sociologiei - relizarii de studii de cercetare sau de proiecte care au presupus prelucrarea unor indicatori statistici.

* pentru statistician sunt solicitate minim studii medii sau postliceale.

4. 3(trei) experti (un expert in domeniul politicilor publice, un expert in domeniul managementului financiar al proiectelor, un expert in domeniul managementul proiectelor).

Fiecare dintre acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, sau echivalent;

-Experienta profesionala specifica in domeniul pentru care va elabora curricula, suportul de curs si ghidul de bune practici.

4. Minim 4(patru) formatori (un formator pentru domeniul politicilor publice, un formator pentru managementul financiar al proiectelor, un formator pentru managementul proiectelor, un formator pentru formarea ca formator a personalului din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice).

Formatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta, sau echivalent;

-Atestare ANC (CNFPA) sau echivalent, ca formator;

-Experienta profesionala specifica, in calitate de formator.

5. 7(sapte) experti regionali

Expertii regionali vor trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

-studii superioare absolvite cu diploma de licenta, sau echivalent;

-experienta profesionala specifica in domeniul elaborarii strategiilor de dezvoltare durabila.

6. 7(sapte) experti regionali

Expertii regionali vor trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

-studii superioare absolvite cu diploma de licenta, sau echivalent;

-experienta profesionala specifica in domeniul elaborarii si/sau managementului proiectelor.

6. 2(doi) conducatori auto

Conducatorul auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime.

-permis de conducere corespunzator categoriei autovehicolului;

-atestat sau alt document echivalent, de sofer profesionist – transport persoane/transport in regim de taxi/in regim de inchiriere;

-experienta profesionala specifica in calitate de sofer profesionist.