Obiectul contractului: "Cadru institutional modular de procesare a informatiei vehiculate prin intermediul Programului Operational Sectorial Mediu". Finantarea va fi asigurata din fonduri europene, prin componenta de asistenta tehnica a POS Mediu. Ofertele se pot depune pana la 25.11.2013.

Din anuntul publicat in SEAP: "Scopul contractului care urmeaza sa fie atribuit vizeaza implementarea unei solutii de management integrat al Programului Operational Sectorial Mediu si asigurarea premiselor necesare pentru cresterea absorbtiei fondurilor europene, prin optimizarea proceselor in toate fazele de implementare ale proiectelor."

Numar anuntd de participare, in SEAP: 147191 / 11.10.2013