Comisia Europeană a aprobat vineri o schemă de ajutoare a României în valoare de 4 miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 și modificat la 20 iulie 2022, în baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în care se recunoaște faptul că economia UE se confruntă cu perturbări grave.

"Războiul de agresiune nejustificat purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să aibă efecte negative asupra economiei UE și a României. Schema de ajutoare în valoare de 4 miliarde de euro aprobată astăzi va permite României să atenueze impactul economic al actualei crize geopolitice asupra întreprinderilor din toate sectoarele", a declarat vicepreședinta executivă Margrethe Vestager.

România a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar de criză, o schemă în valoare de 4 miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor de toate dimensiunile și din toate sectoarele în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

În cadrul acestei măsuri, ajutorul va lua formă de:

- garanții pentru împrumuturi, cu un buget maxim de 3,6 miliarde de euro (aproximativ 17,75 miliarde RON)

- granturi directe, cu un buget maxim de 390 de milioane de euro (aproximativ 1,93 miliarde RON), pentru a compensa o parte din costurile datorate în cadrul împrumuturilor garantate.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situația geopolitică actuală, schema urmărește să asigure faptul că întreprinderile afectate dispun în continuare de suficiente lichidități, permițând băncilor să continue să acorde împrumuturi economiei reale, precizează CE.

Beneficiarii eligibili vor avea dreptul de a primi noi împrumuturi care sunt acoperite de o garanție de stat de până la 90 % din valoarea împrumutului, cu scadențe maxime de până la șase ani.

Comisia a constatat că schema de ajutoare a României îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. În special, în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi, ajutoarele vor acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o anumită scadență și o valoare limitată.

În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăși 62.000 de euro și 75.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii și, respectiv, al pescuitului acvaculturii și  500.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în oricare din celelalte sectoare.

Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2022.

Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.