Comisia a introdus joi acțiuni în justiție împotriva a 18 state membre pentru nerespectarea obligației de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor UE privind evaluarea proporționalității noilor reglementări referitoare la profesii.

O directivă din 2018 vizând efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii prevede obligația statelor membre de a se asigura că toate cerințele pe care le introduc în ceea ce privește profesiile sunt necesare și echilibrate.

Directiva prevede un set de criterii pentru a preveni adoptarea unor norme naționale inutil de împovărătoare, care pot îngreuna accesul la o gamă largă de profesii sau exercitarea acestora de către candidații calificați, menționează Comisia Europeană.

„Faptul că normele UE privind testul de proporționalitate nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător ar putea, în ultimă instanță, să îi dezavantajeze pe consumatori, sub forma unor prețuri excesive, să împiedice dezvoltarea unor servicii inovatoare sau chiar să conducă la un acces insuficient la servicii importante. Directiva este un instrument puternic pentru facilitarea accesului la activitățile reglementate și a exercitării acestora de către profesioniștii din întreaga UE”, a precizat Executivul UE într-un comunicat.

Comisia a constatat că 18 state membre, printre care și România, nu au pus în aplicare, în mod corespunzător, prevederile directivei. 

De aceea, Comisia a pornit o procedură de infringement împotriva celor 18 state pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a acestei directive vor contribui la prevenirea sau la eliminarea unor bariere disproporționate de pe piața unică, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune al UE privind asigurarea respectării normelor referitoare la piața unică.

Executivul comunitar spune că aceste măsuri sunt necesare pentru că sunt afectați mulți cetățeni europeni - aproximativ 50 de milioane, sau 22% din forța de muncă a Europei, exercită profesii la care accesul este condiționat de deținerea unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui anumit titlu este protejată, de exemplu, avocații sau farmaciștii. De asemenea, există adesea cerințe specifice cu privire la modul de exercitare a profesiei, precum restricții privind persoanele care pot deține acțiunile societăților respective sau modul în care pot fi promovate serviciile oferite. Asigurarea faptului că astfel de norme sunt justificate și proporționale generează beneficii concrete pentru cetățenii europeni, atât pentru profesioniști, cât și pentru consumatori.