Comisia Europeană achiziția propusă a Telekom Romania Communications (TKR), divizia de servicii fixe a OTE, de către Orange SA. Aprobarea este condiționată de cesionarea acțiunilor în divizia de telefonie mobilă - fostul Cosmote.

Această aprobare este conditionată de vânzarea pachetului minoritar de 30% din acțiunile pe care TKR le deține în divizia mobilă a fostului Cosmote - Telekom Romania Mobile Communications (TRMC).

Orange, prin intermediul filialelor sale din România, și Telekom Romania Communications (TKR) furnizează servicii de telecomunicații în România la nivelul atât al comerțului cu amănuntul, cât și al celui cu ridicata.

Principalele activități ale Orange sunt legate de telecomunicațiile mobile, în timp ce Telekom Romania Communications își desfășoară activitatea în principal în domeniul telecomunicațiilor fixe și al televiziunii. Totuși, TKR, care este controlată indirect de Deutsche Telekom, deține o participație minoritară de 30% în Telekom Romania Mobile Communications (TRMC), unul dintre cei patru operatori principali de telefonie mobilă prezenți în România (fostul Cosmote).

Ca urmare, Comisia a constatat că tranzacția, așa cum a fost ea notificată inițial, putea ridica probleme serioase de concurență pe piața furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicații mobile.

„Mai precis, Orange ar fi achiziționat participația minoritară de 30% a TKR în TRMC, unul dintre principalii săi concurenți de pe această piață. Acest lucru ar fi putut reduce stimulentele Orange de a concura cu TRMC, ar fi oferit Orange acces la informații sensibile din punct de vedere comercial referitoare la concurentul său și i-ar fi permis să blocheze investițiile importante ale TRMC sau achiziționarea operatorului de către un cumpărător strategic”, a constatat Comisia Europeană.

În plus, Comisia a investigat potențiale probleme de concurență pe alte piețe, cum ar fi piața furnizării de servicii convergente fixe și mobile, piața cu amănuntul pentru servicii de conectivitate destinate clienților profesionali, precum și piața cu ridicata pentru furnizarea și achiziționarea de canale de televiziune. Dar, pe toate aceste piețe, entitatea rezultată s-ar confrunta în continuare cu o concurență semnificativă din partea altor actori, iar clienții ar dispune de soluții alternative suficiente, potrivit Comisiei.

Pentru a răspunde preocupărilor în materie de concurență identificate de Comisie, Orange s-a oferit să cesioneze participația minoritară de 30% deținută de TKR în TRMC către Hellenic Telecommunications Organisation S.A. („OTE”), care este acționarul majoritar actual al TRMC și o filială a Deutsche Telekom, și să nu implementeze tranzacția înainte ca TKR și OTE să ajungă la un acord obligatoriu privind cesionarea, înaintea aprobării de către Comisie, atât a desemnării OTE în calitate de cumpărător adecvat, cât și a aprobării acordului de cesionare și, în cele din urmă, înainte ca participația minoritară să fie transferată către OTE.

Comisia consideră că aceste angajamente structurale elimină pe deplin preocupările în materie de concurență identificate de Comisie pe piața furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicații mobile.

Prin urmare, Comisia a concluzionat că tranzacția propusă, astfel cum a fost modificată prin angajamente, nu mai ridică probleme de concurență, dar decizia este condiționată de respectarea deplină a angajamentelor.