Pentru că nu a luat măsuri pentru a corecta abaterile constatate anterior, executivul european susține că este acum nevoie de o ajustare și mai mare.

Comisia consideră că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate României de a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajutare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO).

În iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5% din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure).

„În prezent, ca urmare a evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia propune o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puțin 0,8% din PIB în 2018”, arată executivul UE.

România a acceptat, prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE, să aducă deficitul bugetar structural la 0,5% din PIB. Însă, deficitul structural - deficitul bugetar „dezbrăcat” de factorii ciclici - a urcat de la 0,6% la 2,6% din PIB anul trecut. De altfel, Comisia apreciază că România este în pericol să depășească și limita de 3% din PIB pentru deficitul bugetar acceptată de Tratatul de la Maastricht, chiar în condițiile unei creșteri economice de aproape 6% în acest an.

Comisia recomandă autorităților române să utilizeze toate câștigurile pentru reducerea deficitului bugetar, în timp ce măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire de durată a structurii balanței guvernamentale într-o manieră care să susțină creșterea economică.

România trebuie să raporteze Consiliului European, în luna aprilie 2018, acțiunile adoptate de autorități ca răspuns la noile recomandări ale Comisiei.