România are două luni pentru a lua măsuri, altfel ar putea fi trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia Europeană solicită României, dar și Finlandei și Luxemburgului, să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE).

Această directivă prevede efectuarea unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora, amintește executivul european.

Încă din iulie 2017, Comisia a remarcat că cele trei state nu și-au îndeplinit obligația de transpunere a directivei în legislația națională. Autoritatea de la Bruxelles susține că, în România, legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva, dar pentru că textul nu a fost încă transpus integral, Comisia emite un aviz motivat. „Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

În plus, Comisia a atenționat România, alături de alte nouă state membre UE, că nu a transpus normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți.

„Regulamentul UE urmărește să genereze raportarea cu suficientă acuratețe, astfel încât Comisia să poată evalua performanțele furnizorilor de carburanți în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Directivei privind calitatea carburanților (Directiva 98/70/CE). Directiva privind calitatea carburanților are ca scop atingerea unei reduceri de cel puțin 6 % a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră a carburanților și a energiei furnizate până la sfârșitul anului 2020”, susține Comisia.

Statele membre trebuiau să transpună în legislațiile lor naționale normele UE privind calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți până la 21 aprilie 2017, iar Comisia a trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere în întârziere încă din mai 2017. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.