Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri care muncesc în alte țări, iar aceste probleme au dus, de multe ori, la apariția de noi focare.

Comisia Europeană a invitat autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor referitoare la munca sezonieră transfrontalieră și să asigure respectarea acestora.

De asemenea, Comisia promite și unele studii la nivel european privind activitatea cu caracter sezonier și acordarea de sprijin statelor membre pentru a încuraja o mai bună informare cu privire la drepturi și obligații, atât în rândul lucrătorilor sezonieri, cât și a angajatorilor acestora. 

Lucrătorii sezonieri transfrontalieri beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare, notează Comisia Europeană.

Iar acest lucru s-a văzut în ultimele luni, dat fiind că pandemia de COVID-19 a exacerbat, în unele cazuri, aceste condiții. Ba mai mult, în anumite situații, astfel de probleme pot crește riscul de apariție a focarelor de COVID-19, consideră Executivul UE.

„În fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar și cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă acești lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili”, a spus Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale. 

Orientările acoperă o serie de aspecte, precum dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE, condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare, informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor, munca nedeclarată, dar și aspecte în materie de asigurări sociale.

Peste 17,6 milioane de cetățeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar și cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE și din țările terțe pentru anumite perioade ale anului, evidențiază Comisia, care estimează media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE între câteva sute de mii și un milion.

De aceea, orientările Comisiei invită autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora.

Ele includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:

  • lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
  • lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
  • invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
  • solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre, cu partenerii sociali, cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) cu privire la această chestiune importantă.

Și Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție care cere protecția lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri.

Comisia Europeană amintește că, deși ea monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor de drept al Uniunii și de drept intern în ceea ce privește lucrătorii sezonieri din UE, responsabilitatea pentru aplicarea corespunzătoare a acestor norme revine autorităților naționale.

Pentru a proteja lucrătorii sezonieri, statele membre sunt invitate să intensifice punerea în aplicare a legislației UE și a legislației naționale existente și să consolideze inspecțiile pe teren în acest sens, inclusiv cu sprijinul Autorității Europene a Muncii (ELA).