Fondul Monetar European (FME) va avea la bază cadrul juridic al UE și structura Mecanismului european de stabilitate (MES) și va sprijini statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare.

Comisia Europeană a prezentat miercuri o foaie de parcurs și mai multe măsuri concrete de aprofundare a uniunii economice și monetare a Europei. Aceste măsuri urmează a fi implementate în următoarele 18 luni.

În cadrul pachetului, sunt prezentate și o serie de inițiative importante, iar obiectivul global este acela de a spori unitatea, eficiența și răspunderea democratică a uniunii economice și monetare a Europei până în 2025, a anunțat Comisia Europeană.

„După ani de criză, a sosit momentul să luăm viitorul Europei în mâinile noastre. Creșterea economică viguroasă din acest moment ne încurajează să mergem înainte pentru a garanta că uniunea noastră economică și monetară este mai unită, mai eficientă și mai democratică și că funcționează în folosul tuturor cetățenilor noștri. Trebuie să batem fierul cât e cald”, a declarat Jean Claude Juncker, președintele Comisiei.

Potrivit executivului european, FME ar urma să se bazeze pe arhitectura actuală a MES, menținând, în esență, structurile financiare și instituționale actuale ale MES, inclusiv în ceea ce privește rolul jucat de parlamentele naționale. Astfel, acesta ar continua să sprijine statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare.

În plus, FME ar oferi un mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție și ar acționa în calitate de creditor de ultimă instanță pentru a facilita rezoluția ordonată a băncilor aflate în curs de a intra în dificultate.

În timp, FME ar putea să dezvolte, de asemenea, noi instrumente financiare, de exemplu pentru a sprijini o eventuală funcție de stabilizare, mai spune Comisia, adăugând că Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să adopte această propunere până la mijlocul anului 2019.

De asemenea, executivul UE propune integrarea dispozițiilor de fond ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul juridic al Uniunii, ținând cont de marja de flexibilitate adecvată prevăzută de Pactul de stabilitate și de creștere și definită de Comisie începând din ianuarie 2015.

Comisia vrea să emită o comunicare privind noi instrumente bugetare pentru zona euro, care ar putea sprijini statele membre în procesul de reforme și în procesul de aderare la zona euro.

Juncker nu a renunțat la ideea de creare a unui post de ministru european al economiei și finanțelor care ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al Comisiei și să prezideze Eurogrupul. Comisia speră că statele membre vor ajunge la o înțelegere comună privind rolul ministrului până la jumătatea anului 2019, pentru a permite înființarea acestui post odată cu formarea următoarei Comisii.

Pachetul de astăzi nu este nici primul, nici ultimul pas în procesul finalizării uniunii economice și monetare a Europei, spune Comisia, iar reformele inițiate sunt motivate de necesitatea de a îmbina solidaritatea și responsabilitatea la toate nivelurile.