Planul european de reducere a cererii de gaze vizează diminuarea folosirii gazelor în Europa cu 15% până în primăvara anului 2023.

Uniunea Europeană se confruntă cu riscul unor noi reduceri a aprovizionării cu gaze din Rusia, în contextul în care Kremlinul utilizează exporturile de gaze ca armă, punctează Comisia Europeană

Aproape jumătate dintre statele membre UE sunt deja afectate de livrările reduse din Rusia, astfel că acțiunile efectuate în prezent pot reduce atât riscul, cât și costurile pentru Europa în cazul unei perturbări ulterioare sau totale, consolidând, în același timp, reziliența energetică europeană, spune Executivul comunitar.

Toți consumatorii, administrațiile publice, gospodăriile, proprietarii de clădiri publice, furnizorii de energie și industria pot și ar trebui să ia măsuri pentru economisirea gazelor. Comisia va accelera, de asemenea, lucrările privind diversificarea aprovizionării, inclusiv achiziționarea comună de gaze pentru a consolida posibilitatea UE de a-și asigura livrări alternative de gaze.

În acest context, Comisia propune un nou Regulament al Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze, pe baza articolului 122 din Tratat. Noul regulament va stabili ca obiectiv pentru toate statele membre să reducă cererea de gaze cu 15% între 1 august 2022 și 31 martie 2023.

De asemenea, noul regulament ar oferi Comisiei posibilitatea de a declara, după consultarea statelor membre, o alertă la nivel de Uniune privind securitatea aprovizionării, impunând o reducere obligatorie a cererii de gaze pentru toate statele membre. Alerta Uniunii poate fi declanșată atunci când există un risc substanțial de deficit sever de gaze sau o cerere de gaze excepțional de ridicată.

Statele membre ar trebui să-și actualizeze planurile naționale de urgență până la sfârșitul lunii septembrie, pentru a arăta cum intenționează să atingă obiectivul de reducere a cererii de gaze, și ar trebui să raporteze Comisiei în privința progreselor la fiecare două luni. Statele membre care solicită furnizarea solidară de gaze vor fi obligate să demonstreze măsurile pe care le-au luat pentru a reduce cererea pe plan intern, potrivit planului, citat de Agerpres.

Pentru a ajuta statele membre să realizeze reducerile necesare ale cererii, Comisia a adoptat, de asemenea, un Plan european de reducere a cererii de gaze, care stabilește măsuri, principii și criterii pentru reducerea coordonată a cererii. Planul se concentrează pe înlocuirea gazului cu alți combustibili și pe economisirea generală a energiei în toate sectoarele. Acesta își propune să protejeze aprovizionarea gospodăriilor și a utilizatorilor esențiali, cum ar fi spitalele, dar și a industriilor care sunt decisive pentru furnizarea de produse și servicii esențiale pentru economie, precum și pentru lanțurile de aprovizionare și competitivitatea UE. Planul oferă statelor membre orientări pe care să le ia în considerare atunci când planifică reducerea.

Prin înlocuirea gazelor cu alți combustibili și economisind energie în această vară, o cantitate mai mare de gaze poate fi stocată pentru iarnă. Acționând acum se va reduce impactul negativ asupra PIB, prin evitarea acțiunilor neplanificate într-o situație de criză ulterioară. De asemenea, pașii timpurii extind eforturile în timp, atenuează preocupările pieței și volatilitatea prețurilor, și permit o mai bună proiectare a măsurilor țintite, eficiente din punct de vedere al costurilor, care protejează industria.

Planul de reducere a cererii de gaze propus de Comisie se bazează pe consultări cu statele membre și industria. Sunt disponibile o gamă largă de măsuri pentru a reduce cererea de gaz. Înainte de a lua în considerare reduceri, statele membre ar trebui să epuizeze toate posibilitățile de înlocuire a combustibilului, schemele de economii neobligatorii și sursele alternative de energie.

Acolo unde este posibil, ar trebui să se acorde prioritate trecerii la surse regenerabile sau la opțiuni mai curate, mai puțin poluante și care generează mai puțin dioxid de carbon. Cu toate acestea, trecerea la cărbune, petrol sau energie nucleară ar putea fi necesară ca măsură temporară. Măsurile bazate pe piață pot atenua riscurile pentru societate și economie. De exemplu, statele membre ar putea lansa sisteme de licitații sau licitații pentru a stimula reducerea energiei de către industrie. Statele membre pot oferi sprijin în conformitate cu modificarea Cadrului temporar de criză privind ajutorul de stat, adoptată miercuri de Comisie.

Un alt pilon important al economisirii energiei este reducerea încălzirii și a răcirii. Comisia îndeamnă toate statele membre să lanseze campanii de conștientizare a publicului pentru a promova reducerea consumului de încălzire și răcire la scară largă și să pună în aplicare "Comunicarea privind economisirea energiei" a UE, care conține numeroase opțiuni pentru economisirea energiei pe termen scurt. Pentru a da un exemplu, statele membre ar putea impune o scădere direcționată a încălzirii și răcirii în clădirile administrate de autoritățile publice.

Planul de reducere a cererii va ajuta, de asemenea, statele membre să identifice și să prioritizeze, în cadrul grupurilor lor de consumatori "neprotejați", cei mai importanți clienți sau instalații pe baza considerațiilor economice generale și a următoarelor criterii: criticitate societală - sectoare inclusiv sănătate, alimentație, siguranță, securitate, rafinării și apărare, precum și furnizarea de servicii de mediu, lanțuri de aprovizionare transfrontaliere - sectoare sau industrii care furnizează bunuri și servicii esențiale pentru buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare ale UE, deteriorarea instalațiilor - pentru a evita ca acestea să nu poată relua producția fără întârzieri semnificative, reparații, aprobarea autorității de reglementare și costuri, posibilitățile de reducere a gazelor și înlocuirea produselor/componentelor - măsura în care industriile pot trece la componente/produse importate și măsura în care cererea de produse sau componente poate fi satisfăcută prin importuri.