Comisia a propus marți un buget anual al UE pentru 2023 în valoare de 185,6 miliarde de euro, care va fi completat de granturi cu o valoare estimată de aproximativ 113,9 miliarde de euro din cadrul instrumentului NextGenerationEU.

Comisia vrea ca bugetul Uniunii să mobilizeze investiții semnificative și să stimuleze redresarea economică după pandemia de COVID-19, în contextul în care războiul din Ucraina a afectat puternic perspectivele economice.

În plus, banii puși la dispoziție prin bugetul de anul viitor trebuie să ajute la transformarea digitală, dar și la reducerea emisiilor poluante, în conformitate cu obiectivele deja asumate de UE.

„Propunem în continuare sume extraordinare pentru a sprijini redresarea Europei și pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Bugetul rămâne un instrument important pe care Uniunea îl are la dispoziție pentru a oferi o valoare adăugată clară vieții cetățenilor. Bugetul ajută Europa să modeleze o lume în schimbare, în care colaborăm în ceea ce privește pacea, prosperitatea și valorile noastre europene”, a declarat Johannes Hahn, comisarul responsabil cu bugetul UE.

Proiectul de buget pe 2023, consolidat de instrumentul NextGenerationEU, este conceput astfel încât să răspundă celor mai importante nevoi în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor noștri din întreaga lume, a menționat Comisia. 

Propuneri suplimentare de finanțare care să răspundă nevoilor generate de impactul războiului din Ucraina, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, vor fi prezentate în cursul anului, pe baza unei evaluări mai precise a acestor nevoi, după cum au decis șefii de stat și de guvern din UE, în cadrul Consiliului European din 31 mai 2022.

Draftul de buget urmează să fie negociat și aprobat de Parlamentul European și de guvernele statelor membre, reunite în Consiliu.

„Pentru noi, Parlamentul European, este foarte important să ne asigurăm că vor exista suficienți bani alocați în primul rând pentru coeziune, adică investiții în infrastructură, autostrăzi, școli, spitale, dar și pentru agricultură și pentru Mecanismul European de Redresare și Reziliență”, a declarat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședintele Grupului PPE din Parlamentul European responsabil pentru bugete.

„Vom adopta doar un buget care acoperă atât prioritățile tradiționale ale UE - agricultură, coeziune, cât și noile priorități ce țin de digitalizare, tranziția verde și gestionarea crizei generate de invazia Rusiei în Ucraina”, a adăugat acesta.

Proiectul de buget pe 2023 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat de șefii de stat sau de guvern la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, urmărește să transforme prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete. Prin urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi alocată combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivul cheltuirii unui procent de 30% din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU pentru această prioritate de politică. 

Comisia Europeană propune alocarea următoarelor sume (ca angajamente):

 • granturi în valoare de 103,5 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru a sprijini redresarea economică și creșterea în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a face față provocărilor generate de războiul din Ucraina;
 • 53,6 miliarde EUR pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde EUR pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea mijloacelor necesare în vederea gestionării crizelor, ținând seama de penuria de alimente preconizată la nivel mondial;
 • 46,1 miliarde EUR pentru dezvoltarea regională și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii;
 • 14,3 miliarde EUR pentru sprijinirea partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din care 12 miliarde EUR în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală), 2,5 miliarde EUR pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde EUR pentru ajutor umanitar (HUMA);
 • 13,6 miliarde EUR pentru cercetare și inovare, din care 12,3 miliarde EUR pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Acesta ar urma să primească încă 1,8 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 4,8 miliarde EUR pentru investiții strategice europene, din care 341 de milioane EUR pentru InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie (cercetarea și inovarea, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,9 miliarde EUR pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere și 1,3 miliarde EUR pentru programul „Europa digitală” în vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU ar urma să primească încă 2,5 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 4,8 miliarde EUR pentru componenta „Capitalul uman, coeziune socială și valori”, din care 3,5 miliarde EUR pentru programul Erasmus+ în vederea creării de oportunități în materie de educație și mobilitate pentru cetățeni, 325 de milioane EUR pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 212 milioane EUR pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;
 • 2,3 miliarde EUR pentru mediu și politici climatice, din care 728 de milioane EUR pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, și 1,5 miliarde EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă, în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție justă ar urma să primească încă 5,4 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 2,2 miliarde EUR pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;
 • 2,1 miliarde EUR pentru protejarea frontierelor noastre, din care 1,1 miliarde EUR pentru Fondul de management integrat al frontierelor și 839 de milioane EUR (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);
 • 1,6 miliarde EUR pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,4 miliarde EUR pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;
 • 1,2 miliarde EUR pentru abordarea provocărilor în materie de apărare, din care 626 de milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), precum și 237 de milioane EUR pentru sprijinirea mobilității militare;
 • 927 de milioane EUR pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, inclusiv 593 de milioane EUR pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane EUR pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;
 • 732 de milioane EUR pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 147 de milioane EUR pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză;
 • 689 de milioane EUR pentru securitate, din care 310 milioane EUR pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică;
 • 138 de milioane EUR pentru conexiuni securizate prin satelit, în temeiul propunerii de instituire a unui nou program al Uniunii – Programul Uniunii privind conectivitatea securizată;
 • mijloacele bugetare necesare Actului legislativ european privind cipurile vor fi puse la dispoziție în cadrul programului Orizont Europa și prin realocarea sumelor aferente altor programe.