Comisia Europeană a decis că producătorul de energie „Complexul Energetic Hunedoara” a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, prin patru împrumuturi din fonduri publice.

Astfel, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal și dobânzile aferente, a stabilit Comisia Europeană.

În aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane de euro (167 milioane de lei) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producător de energie electrică și termică din România deținut de stat. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013.

În contextul respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de șase luni, amintește Comisia

Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare de către societate și în absența unui plan de restructurare credibil sau a unor măsuri efective în direcția lichidării producătorului de energie, în martie 2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată, în cadrul căreia a examinat conformitatea cu normele UE a celor cinci împrumuturi finanțate sau sprijinite din fonduri publice acordate CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane de euro (337 de milioane de lei).

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervențiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiții pe care le-ar fi acceptat, într-o situație similară, un investitor privat care operează în condiții de piață (principiul investitorului în economia de piață). Comisia a constatat că, în cazul de față, niciun operator economic privat în economia de piață nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situației financiare a societății începând din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.

Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 și modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fără continuarea ajutorului de stat și că, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.

În plus, CE Hunedoara nu a avut nicio contribuție proprie notabilă la costurile de restructurare și că România nu a propus nicio măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului. Ca urmare, Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și România trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauză, ci pur și simplu restabilirea egalității de tratament cu alte întreprinderi.

Executiul UE spune că a primit asigurări din partea României că, în ipoteza că societatea CE Hunedoara intră în lichidare și activele sale sunt vândute, legislația națională va cuprinde dispoziții pentru evitarea întreruperii bruște a furnizării de energie electrică și termică în regiunea deservită de centralele electrice ale CE Hunedoara.

Comisia reafirmă că este pe deplin hotărâtă să sprijine România în eforturile sale de reformare a sectorului energetic, abordând în același timp consecințele socioeconomice ale tranziției energetice.

CE Hunedoara este un producător de energie electrică și termică din România, deținut de stat, care exploatează două centrale electrice (la Deva și la Paroșeni) și patru mine de huilă, pentru alimentarea centralelor sale electrice, toate provenind de la întreprinderi de stat aflate în faliment (Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, și, ulterior, Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani).

CE Hunedoara datorează în prezent 547 de milioane de euro diferitelor organisme de stat din România, inclusiv banii primiți prin cele cinci împrumuturi care fac obiectul investigației privind ajutoarele de stat încheiate astăzi. Producătorul are aproximativ 6 500 de angajați și înregistrează pierderi din 2013.