Comisia Europeană a mobilizat de pe piața financiară 20 de miliarde de euro, prin cea mai mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa. Banii sunt o primă tranșă din planul de redresare post-pandemie al UE.

Emisiunea de obligațiuni pe zece ani s-a bucurat de un interes foarte mare din partea investitorilor din întreaga Europă și din lume, datorită căruia Comisia a obținut condiții de stabilire a prețurilor foarte favorabile, la fel ca în cazul emisiunilor succesive reușite din cadrul programului SURE, a anunțat marți Executivul UE.

„Astăzi este o zi cu adevărat istorică pentru Uniunea Europeană. Am efectuat cu succes prima operațiune de finanțare pentru NextGenerationEU”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ea a spus că planul de finanțare a redresării Europei de pe urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 este o investiție în piața unică. „Și chiar mai important, este o investiție în viitorul următoarelor generații ale Europei, întrucât acestea se confruntă cu provocările digitalizării și ale schimbărilor climatice. Fondurile pot fi acum direcționate pentru a contribui la remodelarea continentului nostru, pentru a construi o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă,” a spus von der Leyen despre NextGenerationEU.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de aproximativ 800 de miliarde de euro, pe care Comisia la creat pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și să contribuie la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Până la sfârșitul anului 2021, Comisia se așteaptă să mobilizeze obligațiuni în valoare de aproximativ 80 de miliarde de euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”), conform planului de finanțare publicat în iunie 2021.

Fondurile vor fi utilizate pentru primele plăți din cadrul NextGenerationEU, al Mecanismului de redresare și reziliență și al diverselor programe finanțate din bugetul UE.

„Astăzi, am făcut un pas esențial în punerea în aplicare a NextGenerationEU. După ce am pus toate bazele într-un ritm record, astăzi am efectuat cu succes prima operațiune de împrumut în cadrul planului de redresare. Acesta este doar un prim pas pe un drum lung, care va aduce peste 800 de miliarde de euro, în prețuri curente, în economia UE. NextGenerationEU a devenit acum realitate și va impulsiona redresarea noastră colectivă în urma pandemiei, plasând Europa pe o traiectorie verde, digitală și rezilientă”, a spus comisarul responsabil cu bugetul și administrația, Johannes Hahn.

Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar Comisia va revizui evaluarea sa inițială în toamnă. În acest mod, Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și totodată să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază de finanțare din instrumentul NextGenerationEU.