Dezvoltarea piețelor de capital din UE este esențială pentru a asigura accesul la finanțare de pe piață, mai ales în urma crizei economice provocate de epidemia de COVID-19.

Comisia Europeană a publicat joi un nou plan de acțiune, menit să impulsioneze, în următorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC) ale Uniunii Europene. În prezent, prioritatea absolută a UE este asigurarea faptului că Europa se redresează în urma crizei economice fără precedent provocate de pandemia de COVID-19

Comisia apreciază că doar piețele de capital mari, care funcționează bine și sunt integrate pot oferi nivelul de sprijin necesar pentru redresarea în urma crizei provocate de pandemie. Mai mult, o uniune care funcționează în mod corespunzător poate mobiliza și canaliza investițiile enorme necesare pentru a face față provocărilor climatice și de mediu și pentru a sprijini digitalizarea companiilor europene.

„Piețele de capital de mari dimensiuni și integrate vor facilita redresarea UE, asigurând faptul că întreprinderile – în special întreprinderile mici și mijlocii – au acces la surse de finanțare și că deponenții europeni au încredere să facă investiții pentru viitorul lor. Piețele de capital dinamice vor sprijini, de asemenea, tranziția verde și cea digitală a Europei, contribuind totodată la crearea unei economii mai favorabile incluziunii și mai reziliente. Uniunea piețelor de capital este, de asemenea, esențială pentru consolidarea rolului internațional al monedei euro”, apreciază Comisia Europeană.

Din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, nevoia de a crea acea uniune a piețelor de capital a devenit urgentă, spune Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor. „Forța redresării noastre economice va depinde în mod decisiv de buna funcționare a piețelor noastre de capital și de măsura în care cetățenii și întreprinderile pot avea acces la oportunități de investiții și la finanțarea de pe piață de care au nevoie. Trebuie să generăm investiții masive pentru ca economia UE să devină mai durabilă, mai digitală, mai favorabilă incluziunii și mai rezilientă”, a adăugat acesta.

Potrivit oficialului european, planul de acțiune prezentat joi de Comisie urmărește să abordeze în mod decisiv unele dintre obstacolele rămase în calea unei piețe unice de capital.

Mai precis, planul de acțiune are trei obiective-cheie: asigurarea faptului că redresarea economică a UE este verde, digitală, favorabilă incluziunii și rezilientă; transformarea UE într-un loc și mai sigur pentru economiile și investițiile pe termen lung ale persoanelor fizice și integrarea piețelor de capital naționale într-o autentică piață unică de capital la nivelul UE.

Comisia a prezentat șaisprezece măsuri specifice în acest sens, printre care se numără: crearea unui punct unic de acces la datele întreprinderilor, destinat investitorilor, spijinirea asigurătorilor și băncilor să investească mai mult în firmele din UE; sprijinirea în mai mare măsură a investițiilor transfrontaliere pe teritoriul Uniunii; armonizarea sau convergența normelor în materie de insolvență; convergența în materie de supraveghere și aplicarea consecventă a cadrului unic de reglementare pentru piețele financiare în UE.