Comisia Europeană a prelungit până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat, care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021, lansat anul trecut pentru a sprijini economiile europene afectate de pandemia de COVID-19.

De asemenea, pentru a accelera redresarea, Comisia a decis să introducă, pentru o perioadă limitată, două noi instrumente menite să creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri de sprijinire a solvabilității orientate spre viitor, a anunțat joi Executivul UE.

„De la începutul pandemiei, cadrul temporar privind ajutoarele de stat a permis statelor membre să ofere sprijin specific și proporțional întreprinderilor aflate în dificultate, instituind totodată garanții pentru a menține condiții de concurență echitabile pe piața unică. Astăzi prelungim aplicarea acestuia cu șase luni, până la sfârșitul lunii iunie a anului viitor. Această prelungire limitată oferă posibilitatea unei eliminări treptate și coordonate a măsurilor de criză, fără a se crea efecte în cascadă disproporționate, și reflectă previziunile de redresare puternică privind economia europeană în ansamblu”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei, responsabil cu politica în domeniul concurenței.

Ea a precizat că Executivul european va continua să monitorizeze îndeaproape creșterea numărului de infecții cu COVID-19 și incidența altor riscuri la adresa redresării economice.

„Totodată, în scopul de a continua sprijinirea redresării, am introdus două noi instrumente de relansare a economiei și atragere de investiții private pentru o redresare mai rapidă, mai ecologică și mai digitală”, a adăugat Vestager.

Cele două noi instrumente sunt menite să contribuie la redresarea economiei europene într-un mod rezilient și durabil:

Măsuri de sprijin pentru investiții, care să ajute statele membre să remedieze problema deficitului de investiții cauzat de criză. Statele membre pot crea stimulente pentru ca întreprinderile să realizeze investiții și pot utiliza acest instrument pentru a accelera tranziția verde și cea digitală. Măsura include garanții pentru evitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței. De exemplu, stimulentele ar trebui să vizeze un grup larg de beneficiari și ajutoarele să fie într-­un cuantum limitat. Acest instrument poate fi folosit până la finalul anului viitor.

Măsuri de sprijin pentru solvabilitate pentru a mobiliza fonduri private care să fie puse la dispoziție pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv în întreprinderile nou-înființate și în întreprinderile mici cu capitalizare medie. Statele membre pot acorda garanții intermediarilor privați, creându-le stimulente pentru a investi în aceste tipuri de întreprinderi și a le oferi acestora din urmă un acces mai ușor la finanțare prin capitaluri proprii, ceea ce pentru întreprinderi este adesea dificil de realizat în mod individual. Acest instrument este deosebit de relevant având în vedere creșterea nivelului de îndatorare a întreprinderilor în timpul crizei. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2023.