Comisia Europeană va propune ca serviciile de mesagerie să poată fi scanate pentru a opri răspândirea pornografiei infantile, potrivit unui proiect de propunere obținut de EURACTIV.

Executivul european va dezvălui astăzi, 11 mai, o propunere de combatere a circulației online a materialelor de abuz sexual asupra copiilor - CSAM, pe scurt. Textul marchează o victorie pentru apărătorii drepturilor copiilor, dar un eșec pentru activiștii din domeniul protecției vieții private.

„Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de servicii de comunicare interpersonală care au primit un ordin de detectare îl vor executa prin instalarea și operarea de tehnologii de detectare" a CSAM la cererea autorității judiciare competente sau a autorității administrative independente, prevede proiectul de regulament.

Textul precizează că tehnologiile utilizate în acest scop trebuie să fie „eficiente", „suficient de fiabile", „de ultimă generație" și „cât mai puțin intruzive", astfel încât să nu poată „extrage alte informații din comunicațiile relevante decât cele strict necesare pentru detectare".

Obligația impune, de asemenea, ca platformele tehnologice să efectueze evaluări ale riscurilor și să ia „măsuri rezonabile de atenuare" care să fie specifice și proporționale. Acestea vor trebui să raporteze atât autorității naționale de coordonare, cât și agenției UE nou-înființate și construite în acest scop la Haga („în aceeași locație cu cel mai apropiat partener, Europol"), subliniază propunerea.

Obligațiile de evaluare a riscurilor revin, de asemenea, furnizorilor de software.

Acest nou Centru al UE pentru combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor (EUCSA) va acționa ca facilitator pentru autoritățile și platformele naționale. Scopul său va fi acela de a oferi opțiuni tehnologice de detectare companiilor și de a opera baze de date cu indicatori pentru CSAM pe care furnizorii vor trebui să le respecte atunci când își vor îndeplini obligațiile de detectare.

Această monitorizare în masă a mesajelor a fost posibilă datorită unei derogări de la Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic, adoptată în iulie anul trecut. Aceasta permite platformelor să efectueze aceste scanări, atâta timp cât sunt folosite exclusiv pentru a combate CSAM.

Derogarea a fost întâmpinată cu critici, în special din cauza lipsei de garanții și a lipsei unui temei juridic, dar și din cauza faptului că această măsură trebuia să fie provizorie până la preluarea unei noi legislații sau până la încheierea negocierilor privind regulamentul ePrivacy.

Însă, pentru mulți susținători ai protecției vieții private, instrumentele pe care le poate oferi tehnologia nu pot fi singura soluție la o problemă socială mai mare.

„Există o mulțime de probleme în combaterea materialelor de abuz asupra copiilor, cum ar fi forța polițienească supraîncărcată și cooperarea internațională deficitară. Această propunere nu rezolvă aceste probleme, nu îi ajută pe copii și dăunează cetățenilor nevinovați", a declarat Rejo Zenger, consilier politic la fundația Bits of Freedom, membră a rețelei European Digital Rights.

Update: 

Comisia a adoptat o nouă strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii (Better Internet for Kids - BIK+), cu scopul de a îmbunătăți serviciile digitale adaptate vârstei și de a se asigura că fiecare copil este protejat, capacitat și respectat online.

Aceasta a fost adoptată împreună cu o propunere privind un nou act legislativ al UE pentru protejarea copiilor împotriva abuzului sexual.

Noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii stabilește viziunea Comisiei referitoare la un deceniu digital pentru copii și tineri, întemeiată pe trei piloni principali:

- Experiențe digitale sigure vizând protejarea copiilor de conținuturile, de comportamentele și de riscurile online care sunt dăunătoare și ilegale, precum și îmbunătățirea bunăstării acestora grație unui mediu digital sigur și adaptat vârstei.

Comisia va facilita elaborarea unui cod al UE pentru o proiectare adaptată vârstei și va solicita instituirea, până în 2024, a unui standard european privind verificarea online a vârstei. De asemenea, Comisia va analiza modul în care ar putea fi utilizat viitorul portofel european pentru identitatea digitală pentru verificarea vârstei, modul în care s-ar putea contribui la raportarea rapidă a conținutului ilegal și dăunător și modul prin care s-ar putea garanta, până în 2023, instituirea numărului unic armonizat din seria de numere „116 111” pentru a oferi asistență victimelor hărțuirii cibernetice.

- Capacitarea digitală, astfel încât copiii să dobândească aptitudinile și competențele necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză și pentru a se exprima în mediul online în condiții de siguranță și în mod responsabil.

Comisia va organiza campanii de alfabetizare mediatică destinate copiilor, profesorilor și părinților, prin intermediul rețelei de centre pentru un internet mai sigur. De asemenea, Comisia le va oferi profesorilor posibilitatea de a urma module didactice prin intermediul portalului betterinternetforkids.eu. 

- Participarea activă și respectul față de copii, oferindu-le posibilitatea de a se exprima în mediul digital, cu mai multe activități conduse de copii pentru a promova experiențe digitale inovatoare și creative care să fie sigure.

Comisia va sprijini, de exemplu, asocierea unor copii mai experimentați la instruirea altor copii cu privire la oportunitățile și riscurile pe care le prezintă mediul online și va organiza, o dată la doi ani, o evaluare, condusă de copii, a strategiei.