Consiliul Fiscal consideră foarte optimist scenariul macroeconomic asumat de Guvern în rectificarea bugetară adoptată recent, care se bazează pe o scădere cu doar 1,9% a produsului intern brut în acest an.

Instituția apreciază că Executivul ar trebui să aibă în vedere o recesiune mult mai severă, pentru a fi pregătit și să finanțeze un deficit bugetar mult mai accentuat.

„Din judecarea datelor disponibile, Consiliul Fiscal consideră că scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, care este construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este foarte optimist”, se arată în opinia Consiliului asupra proiectului de rectificare bugetară.

„Pornind de la analizele Institutului Național de Statistică (INS) privind impactul economic al pandemiei, de la referința istorică a crizei economice anterioare ce a debutat în anul 2008 și de la alte date disponibile, este prudent și necesar să fie avute în vedere încă două scenarii macroeconomice pentru anul curent: unul fundamentat pe o contracție a PIB real plasată în intervalul 4%-6%, și un scenariu ce prevede o contracție mai severă a PIB, de 8%-9%”, apreciază Consiliul Fiscal.

Instituția estimează că și în baza cadrului macroeconomic asumat de Guvern, deficitul bugetar a fost ușor subestimat, dar acesta ar fi mult mai mare, dacă recesiunea este mai severă decât preconizează guvernul.

Consiliul Fiscal evaluează deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3%-7,45% din PIB, față de cel prognozat de Guvern de 6,7% din PIB. „În condițiile celor două scenarii suplimentare considerate, nivelul probabil al deficitului bugetar se situează între 8,1%-8,9% din PIB considerând o contracție de 4%-6% a PIB real, ajungând până la 9,9%-10,4% din PIB în situația unei contracții mai severe a activității economice, de 8%-9% în termeni reali”, susține Consiliul Fiscal.

Nivelurile înalte ale deficitelor bugetare exercită o presiune mare asupra posibilității de finanțare în contextul în care accesul la resurse pe piețele externe devine din ce în ce mai problematic - mai ales pentru economiile emergente, spune instituția.

Potrivit estimărilor Consiliului Fiscal, necesarul de finanțare al României se majorează de la circa 8,6% din PIB în anul 2019, la niveluri cuprinse între 11% și 14,3% din PIB în funcție de scenariile considerate în 2020, respectiv la 119,5 miliarde de lei și 144,3 miliarde de lei.

Consiliul Fiscal atrage, din nou, atenția că menținerea calendarului actual de aplicare a legii pensiilor ar face cvasi-imposibilă o reducere a deficitului bugetar în anul 2021 față de nivelul din anul curent, în condițiile în care acesta este periculos de înalt.