Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a avizat vineri favorabil bugetele instituțiilor din domeniul siguranței naționale. Ședința, condusă de președintele Klaus Iohannis, a avut loc în sistem de videoconferință.

Astfel, în cadrul ședinței au fost supuse analizei propunerile de buget pentru anul 2021 ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Serviciului de Protecție și Pază, propuneri de buget care au fost avizate favorabil de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

"Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024 plasează cetățeanul în centrul acțiunii instituțiilor cu atribuții și responsabilități în domeniul apărării țării și securității naționale. Orice arhitectură solidă de securitate impune și asigurarea de resurse umane, materiale și financiare, care să ofere consistență și credibilitate efortului nostru colectiv de a asigura cetățenilor condițiile necesare pentru a duce un trai mai bun, în deplină siguranță", transmite Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Sumele avizate asigură îndeplinirea cu responsabilitate a activităților planificate și funcționalitatea instituțională în vederea realizării misiunilor specifice și a obiectivelor asumate, prin gestionarea prudentă a resurselor bugetare alocate, în contextul unui mediu internațional de securitate instabil, marcat de manifestarea pandemiei de COVID-19, care generează modificări pe toate palierele societății.

Vineri, Guvernul se reunește în ședință pentru a aproba Legea bugetului de stat pe anul 2021 și pe cea a asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Proiectele urmează să ajungă în Parlament.