Consiliul UE a confirmat declarația Comisiei Europene privind înrăutățirea deficitului și a dat României termen data de 15 aprilie 2018 pentru adoptarea unor măsuri eficiente de corecție.

Consiliul a adoptat marți o decizie prin care a stabilit că România nu a luat măsuri eficiente pentru corectarea unei devieri semnificative de la obiectivele bugetare pe termen mediu.

Ca urmare, Consiliul a emis o nouă recomandare, care revizuiește precedenta recomandare, din iunie, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP - Significant Deviation Procedure).

Potrivit estimărilor Comisiei, în loc să îl reducă cu 0,5% din PIB, România și-a înrăuțit deficitul structural cu 1,1% din PIB numai în 2017. Riscul este ca deficitul bugetar să ajungă la 3,3% din PIB în acest an, apreciază Consiliul, ceea ce ar duce la declanșarea procedurii de deficit excesiv.

România a acceptat, prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE, să aducă deficitul bugetar structural la 0,5% din PIB. Însă, deficitul structural - deficitul bugetar „dezbrăcat” de factorii ciclici - a urcat de la 0,6% la 2,6% din PIB anul trecut. De altfel, și Comisia a apreciat că România este în pericol să depășească și limita de 3% din PIB pentru deficitul bugetar acceptată de Tratatul de la Maastricht, chiar în condițiile unei creșteri economice de aproape 6% în acest an.

Astfel, autoritățile europene recomandă guvernului român să utilizeze toate câștigurile pentru reducerea deficitului bugetar, în timp ce măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătățire de durată a structurii balanței guvernamentale într-o manieră care să susțină creșterea economică.

România trebuie să raporteze Consiliului European, în luna aprilie 2018, acțiunile adoptate de autorități ca răspuns la noile recomandări.